Crux

Kansen voor West Energiedamwand NL

CRUX start in samenwerking met Gooimeer en de TU Delft een vijftal pilots onder de naam Snelle Product Ontwikkeling Energiedamwand (S.P.O.E.D.). Deze pilots worden medegefinancierd middels de Kansen Voor West subsidie van de Europese Unie welke is toegekend aan de drie voornoemde partijen

In dit project wil het consortium vijf pilots uitvoeren voor de valorisatie van de Energiedamwand. De invulling per pilot locatie verschilt maar leiden door uitgebreide metingen tot een versnelde ontwikkeling van de Energiedamwand. Door op verschillende plekken in de regio West de Energiedamwand en een demo-keet (met daarin in de warmtepomp) te plaatsen, kan getest worden wat de optimale configuratie is voor een lange termijn onttrekking en de opslag van warmte onder verschillende omstandigheden.

De 5 pilot locaties zijn:

 1. Nobelhorst Almere: toepassing van een nieuwe damwand bij woningen met significante koelingsvraag;
 2. Compagnieshaven Enkhuizen: prestaties grootschalige toepassing van een volledig geactiveerde maar relatief korte damwand (koeling en verwarmen en grote tapwater vraag);
 3. Haven Scheveningen: toepassing van de Energiedamwand bij een bestaande damwand in zout watermilieu met getijde;
 4. The Green Village, Delft, toepassing van een lange Energiedamwand met optimalisatie van de opslagfunctie;
 5. Opbuurenplein Maarssen: toepassing voor een lang stuk bestaande damwand voor een drietal woningen;

Beoogde opzet pilot van de verschillende pilots is:

 • Meerjarige metingen
 • Diverse activatielengtes (aantal) en hoogte testen
 • Metingen invloed op watertemperatuur
 • Rekenmodellen toetsen met metingen en deze optimaliseren
 • Meten van mogelijke effecten op de omgeving
 • Meten van invloed van getijde op efficiency van het systeem
 • Invloed zout water op het systeem in vergelijk met zoet water
 • Testen van warmteopslag in de bodem
 • Testen van modulaire panelen

Op basis van al de metingen, optimaliseren wij onze rekenmodellen, zodat het systeem nog efficiënter ontworpen kan worden. Dat levert uiteindelijk aanzienlijke kostenbesparing op. Deze proeven lopen naar verwachting tot halverwege 2025.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!