Crux

Inzicht in WKO

CRUX is sinds 2018 actief met Warmte- en Koudeopslag (WKO). Middels advisering in de bodemenergie leveren we een bijdrage aan de energietransitie. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de beschikbare energie of energieopslag in de bodem, om woningen, kantoren en kassen te verwarmen of te koelen.

WKO-systemen moeten langjarig stabiel functioneren terwijl in dicht gebouwde stedelijke gebieden voortdurend veranderingen in de diepe ondergrond optreden door nieuwe ontwikkelingen zoals grootschalige bouwprojecten.

Onze geohydrologen gebruiken o.a. geohydrologische modellen om de invloed van WKO bronnen op de omgeving te analyseren. Ook onderzoekt CRUX welke invloed de omgeving in de vorm van diepe paalsystemen, keerwanden, bemalingen en bodeminjecties op de WKO bronnen heeft. Daarnaast wordt de hydrochemie van het grondwater door ons geanalyseerd om effecten op putverstopping en levensduur kwantitatief te berekenen.

Meer info? Bekijk onze flyer!

Vragen? Zoek contact via info@cruxbv.nl


← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!