Crux

Innovatie en samenwerking: Een daadkrachtig half jaar

Voor een ingenieur is er niets mooier dan het oplossen van technische uitdagingen en het toepassen van innovatieve methoden in projecten, zodat bouwwerken op een veilige, kostenefficiënte en duurzame manier worden gerealiseerd.

Met de zomer voor de deur is het een goed moment om trots terug te kijken op het afgelopen half jaar en enkele bouwprojecten te presenteren waaraan onze adviseurs en specialisten waardevolle bijdragen hebben geleverd.

Meer dan ooit is in onze projecten gebruik gemaakt van de in eigen huis ontwikkelde rekensoftware van cemsbv.nl: om ontwerpprocessen te versnellen en te optimaliseren, een trend die beslist voortzet. Ook geven we door uitbreiding van ons dienstenpakket steeds vaker multidisciplinair advies in projecten, waarbij in een vroeg stadium ook de invloed van geluid, grondwaterstroming en het rendement van bodemenergiesystemen wordt onderzocht.

Meer informatie over onze producten en diensten is te vinden op cruxbv.nl. Inhoudelijke vragen kunt u sturen naar info@cruxbv.nl.

Wij danken onze opdrachtgevers voor hun vertrouwen en alle betrokken partijen voor de prettige samenwerking.

Namens het hele team van CRUX wensen wij u een fijne zomerperiode.


← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!