Crux

Geohydrologische aandachtspunten nav Covid19 maatregelen

In deze tijd gaat bedrijfsmatig logischerwijs alle aandacht uit naar het in stand houden van de werkprocessen van het eigen bedrijf en het zo normaal en goed mogelijk laten verlopen van de projecten. Covid 19 heeft echter ook gevolgen voor minder voor de hand liggende zaken, zoals bijvoorbeeld het feit dat een vertraging van het project een effect kan hebben op een bemaling en daarmee op de watervergunning.

Lees onze brief met aandachtspunten die ook voor u in dit kader van belang kunnen zijn.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!