Crux

Energiedamwand Nederland wint de Greenchoice Energieprijs 2022!

De Energiedamwand is een ontwikkeling van CRUX Engineering BV samen met Gooimeer BV waarin de in Nederland veelvuldig toepaste stalen damwand wordt ingezet als bron van duurzame energie. Voor de grond/- en waterkeringen langs onze vaarwegen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van stalen damwanden. Deze constructieve elementen worden gebruikt voor o.a. kadeconstructies, dijkversterkingen en beschoeiingen en komen overal in ons waterrijke land voor. Door deze damwanden uit te rusten als Energiedamwand wordt eenvoudig een extra functie toegevoegd waarmee warmte en koude onttrokken kan worden uit het oppervlakte water (aquathermie) en de ondergrond (bodemwarmte) voor de verwarming en koeling van van gebouwen in de buurt.

Duurzame Dinsdag
Dit jaarlijkse evenement biedt goede duurzame ideeën een podium in politiek Den Haag. Het kabinet neemt ieder jaar op de eerste dinsdag van september een koffer vol duurzame initiatieven en ideeën in ontvangst, op verschillende thema’s: van voedsel, circulair ondernemen tot groen en energie.

Greenchoice Energieprijs 2022
Voor ideeën die in Nederland de overgang naar 100% groene energie versnellen, is er de Greenchoice Energieprijs. Het idee achter de prijs: met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Nederland 100% draait op schone energie. Duurzaam dichtbij opgewekt uit zon, wind of water.

Energie-damwanden.nl

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!