Crux

Digitale bouwstenen voor de geotechniek

De digitale transformatie laat momenteel geen enkele sector onberoerd. De combinatie van het slim inzetten van data en digitale technologieën biedt ook in onze sector veel mogelijkheden.

Lees op de website van VIKTOR (webapplicatie-ontwikkelingsplatform), het interview met Jacco Haasnoot en Ritchie Vink (oprichters CEMS), waarin zij hun visie delen op de digitale transformatie in de Geotechniek.

Via CEMS gaat CRUX microservices aan de markt aanbieden op het gebied van geotechniek, geohydrologie en monitoring. Microservices zijn cloud-based tools die via een API onderdeel uit kunnen maken van een ontwerpproces of een andere vorm van geautomatiseerde dienstverlening.

"VIKTOR is een drijvende kracht achter de digitalisering in de bouwsector. Ook wij moeten en willen hieraan deelnemen. We gebruiken nog steeds veel Excel voor onze advisering, maar er is duidelijk behoefte aan verdere automatisering van het ontwerpproces. Onze mensen besteden ook veel tijd aan het verwerken van gegevens. Met een algoritme kunnen we sneller meer varianten berekenen en de kwaliteit beter bewaken. De processtappen zijn dan transparanter en het aantal fouten neemt af door minder handmatig werk" (Jacco Haasnoot).

Door het automatiseren van het geotechnische proces op basis van bestaande domeinkennis kunnen mens en computer elkaar versterken. Digitalisering is het meest effectief als alle partners in de bouw, ieder met zijn eigen disciplines, dit proces samen oppakken. Door gezamenlijk toepassingen te ontwikkelen voor de digitalisering van het ontwerp- en bouwproces neemt de snelheid en efficiëntie in de sector toe. Bovendien nemen de foutmarges en de daarop volgende kosten af.

Voor meer info: www.cemsbv.nl

Lees hier het interview van VIKTOR

Bron: VIKTOR. Een toolbox met digitale bouwstenen die bruikbare oplossingen biedt, biedt nu al het antwoord op veel digitale uitdagingen.
← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!