Crux
crux20jaar.nl

CRUX viert feest!

Toen CRUX 20 jaar geleden werd opgericht was er al jaren niets substantieels veranderd of toegevoegd op de Nederlandse geotechnische adviesmarkt. Wij zagen echter een duidelijk 'gat in de markt' en zijn daar vol goede moed ingesprongen. Waar tot dan toe veel risico's op basis van ervaring werden ingeschat, zagen wij de waarde van het uitvoeren van numerieke risicoanalyses met betrekking tot geotechnische omgevingsbeïnvloeding; niet alleen voor grote projecten, zoals de Noord/Zuidlijn in Amsterdam waar dit voor het eerst grootschalig werd toegepast, maar ook en juist voor kleinere projecten.

Het gebruik van FEM technieken (Plaxis) en toepassing van kennis uit de promotieonderzoeken van Holger Netzel (voorspelling en bewaking van zettingsschade aan belendingen) en Almer van der Stoel (groutingtechnieken) speelden daarin een belangrijke rol.

Dit kreeg in de jaren erna een enorme vlucht, met name door de DWR (later Waternet) projecten in het kader van het verleggen van de RWZI van Amsterdam oost naar west. Het bouwen van een BBB voor het Rijksmuseum en daarna de volledige onderkeldering daarvan, waren prachtige 'posterprojecten' voor wat met geotechnisch risicomanagement allemaal kan (worden voorkomen aan schade!).

Ook diepe bouwkuipen in Utrecht (Nieuw Hoog Catharijne), Groningen (Damsterdiep) en Rotterdam (bevriezen, RandstadRail/CS) zetten CRUX op de kaart als de specialist in Nederland op gebied van ondergronds bouwen en grondverbeteringstechnieken. De lijst van projecten door het gehele land is inmiddels bijna eindeloos!

In de eerste 10 jaar was CRUX vooral actief in een mix van bouwkuipprojecten, expertises & 2nd- opinions en grote infrastructurele werken, waarbij dat laatste vooral als flexibele schil voor grote aannemingsbedrijven. Gaandeweg volgde ook steeds meer het verzorgen van de monitoring die bij een goede geotechnische risicoanalyse hoort, wat in 2017 resulteerde in de verkrijging van een meerderheidsbelang in BouwRisk, het zusterbedrijf van CRUX dat monitoring en bouwkundige vooropnames uitvoert.

In die jaren ontwikkelde CRUX zich ook steeds meer tot een multidisciplinair adviesbureau op gebied van de ondergrond, met meer dan 50 werknemers en advisering op gebied van zowel geotechniek, bodem (milieu) als geohydrologie, waarbij altijd het sleutelwoord was en is de juiste balans van kwaliteit, deskundigheid en daadkracht als kernwaarden te hanteren. Het eigenaarschap wijzigde in die jaren naar een structuur met nu 9 partners.

Over de jaren hebben we ook laten zien dat CRUX voortdurend een innovatief bedrijf wil zijn, door pionieren van paalmatrassen tot aardbevingstrillingen en met als meest recente voorbeelden de Energiedamwand en de oprichting van CRUX Engineering MicroServices (CEMS), onze nieuwste aanwinst die zich volledig richt op softwareontwikkeling voor ons vakgebied. Ook werd 20 jaar lang een substantiële bijdrage geleverd aan het overdragen en delen van kennis in normcommissies, publicaties en in het onderwijs, door aan diverse universiteiten en hogescholen ons vak te doceren.

De komende jaren blijven we ons met de circa 80 mensen bij CRUX Engineering, BouwRisk en CEMS inzetten om ons vakgebied verder te ontwikkelen en onze klanten blijvend te voorzien van adviezen waarin veiligheid, kennis, duurzaamheid en transparantie voorop staan. Innovatie, kennisdeling en het voorkomen van bouwschade en –hinder blijven daarbij hand in hand gaan met werkplezier en uitdagingen voor de medewerkers, zodat CRUX ook de komende jaren weer toonaangevend is in ons vakgebied!

Op onze jubileumwebsite crux20jaar.nl nemen wij u graag in woord en beeld mee door de ontwikkeling van ons bureau vanaf oprichting tot heden; bestaande uit speciale momenten, uitbreidingen, bijzondere projecten, innovaties en awards.

Dr. ir. ing. Almer E.C. van der Stoel
Algemeen directeur


Screenshot crux20jaar.nl
← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!