CRUX heeft nieuw zusje: CEMS B.V.

De laatste maanden is er bij CRUX Engineering een kleine babyboom gaande en nu is ook op zakelijk vlak een nieuwe zuster onderneming 'geboren'. CRUX investeert sinds vorig jaar flink in de ontwikkeling van het automatiseren van haar advies en engineeringswerkzaamheden. Om bij te dragen aan deze nieuwe ontwikkelingen zijn diverse collega's vrijgemaakt en worden medewerkers continue inhoudelijk getraind en begeleid. Omdat bij CRUX de wens bestaat onze IT diensten en producten verder uit te bouwen en ook aan de markt aan te bieden, hebben we hiervoor een aparte BV onder de CRUX Holding opgericht: CRUX Engineering MicroServices BV, kortweg CEMS.

Jacco Haasnoot blijft namens CRUX Engineering de trekker van de IT ontwikkelingen binnen CRUX Engineering BV en CEMS B.V. En Ritchie Vink is medeoprichter en -aandeelhouder van CEMS. Hiermee hebben we een deskundige, sterke en innovatieve IT professional aan CRUX verbonden en daar zijn we heel blij mee! Naast BouwRisk heeft CRUX Engineering er dus een nieuw zusje bij!

Via CEMS gaan wij MicroServices aan de markt aanbieden op het gebied van geotechniek, geohydrologie en monitoring. MicroServices zijn cloud-based tools die via een API onderdeel uit kunnen maken van een ontwerpproces of een andere vorm van geautomatiseerde dienstverlening. De website van cemsbv.nl is nog in ontwikkeling dus nieuwsartikelen worden gedeeld op cruxbv.nl en haar LinkedIn pagina.

Jacco Haasnoot en Ritchie Vink "Op een mooi samenwerkingsverband!"


← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!