Schematische weergaven van grondwateroverlast gedreven door neerslag (A) en verdamping (B)*.

Amsterdams grondwatersysteem per wijk bestudeerd

Het grondwatersysteem in stedelijke gebieden wordt bepaald door de balans tussen natuurlijke processen en menselijk handelen. De balans tussen natuurlijke en menselijke factoren verdient zorgvuldige aandacht, zodat grondwateroverlast voorkomen wordt. Deze balans staat echter juist steeds vaker onder druk als gevolg van verstedelijking (ondergrondse infrastructuur en kelders) en klimaatveranderingen (toenemende buienintensiteit).

Wat is de invloed van de barrièrewerking van kelders, Rainproof Amsterdam en klimaatverandering op het grondwatersysteem bestudeerd op wijkniveau in Amsterdam? Lees hier de volledige CRUX publicatie**.

**Dit artikel is eerder is verschenen als H2O-vakartikel op www.h2owaternetwerk.nl.
Een samenvatting van het artikel online, is verschenen in het H20-vakblad van mei 2020.

*Toelichting op afbeelding > A: verhoging van de grondwaterstand door neerslag. Kelders en straten komen onder water te staan.
B: verlaging van de grondwaterstand door verdamping. Funderingspalen komen droog te staan

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!