Archief

De laatste ontwikkelingen bij CRUX vindt u hier.

CRUX steunt Team Hersenwandelingetje bij Socialrun
+

16 september 2020 - CRUX steunt jaarlijks een aantal initiatieven waarmee we ons verbonden voelen. Soms vanuit ons werkveld maar meestal omdat we het gewoon belangrijk vinden aan deze initiatieven bij te dragen. Voor de derde jaar op rij steunt CRUX de jaarlijkse Socialrun die dit jaar plaatsvindt van vrijdag 18 t/m zondag 20 september.

Lees meer

Opwarming van het freatisch grondwater in Amsterdam, een modeleerstudie
+

10 september 2020 - In stedelijke gebieden is de temperatuur van het ondiepe grondwater hoger dan in de omliggende gebieden. Het relatief warme grondwater biedt kansen, maar geeft ook risico’s. Kansen liggen in het toepassen van de ondiepe bodem als energiebron. Het is dus zaak om het effect van verstedelijking en klimaatverandering op ondiepe grondwatertemperaturen in kaart te brengen.

Lees meer

Palen drukken met Pile Pusher Pro
+

8 september 2020 - CRUX verzorgt vanuit geotechniek en omgevingsbeïnvloeding de begeleiding en advisering van de nieuwe inbrengmethode DRUKPAAL.

Lees meer

Publicatie vakblad Civiele Techniek, augustus ’20
+

3 september 2020 - Roel Brugman, Thomas Sweijen en Robin Wimmers zijn betrokken geweest bij de publicatie ‘Geohydrologisch model, Droge zomers in Amsterdam; wat zijn de gevolgen voor grondwaterstanden?', in het vakblad Civiele Techniek nr. 5/6 (aug 2020).

Lees meer

Met software tool LEoPart nauwkeurig simuleren
+

3 september 2020 - Nauwkeurig simuleren van complexe, geohydrologische transportprocessen (zoals verspreiding van bodemverontreinigingen, effect van WKOs op omgeving of effectiviteit van de energiedamwand) ...

Lees meer

CRUX tekent lidmaatschap met COB
+

27 augustus 2020 - Op woensdag 26 augustus tekende Almer van der Stoel en Karin de Haas van het Kenniscentrum Ondergronds Bouwen (COB) een overeenkomst waarin een verbintenis wordt aangegaan met CRUX als lid van het COB tot eind 2024.

Lees meer

Pilotproject Energie Damwand in De Zweth
+

20 juli 2020 - Energie onttrekken uit de honderden kilometers kademuren die Nederland rijk is? Alleen al in Amsterdam moet zo’n 200km aan kademuur worden gerenoveerd. Is het mogelijk om damwanden in de kademuren te plaatsen die warmte en koude kunnen onttrekken uit het water, en deze energie te leveren aan omliggende gebouwen?

Lees meer

Publicatie special vakblad Stedenbouw jul ’20
+

2 juli 2020 - Johan Zwaan is betrokken geweest bij de publicatie 'Stabiliteit op een grillige ondergrond', in de special over De Groene Boog, in het vakblad Stedenbouw nr. 762 (jul 2020).

Lees meer

CRUX heeft nieuw zusje: CEMS B.V.
+

30 juni 2020 - De laatste maanden is er bij CRUX Engineering een kleine babyboom gaande en nu is ook op zakelijk vlak een nieuwe zuster onderneming ‘geboren‘. CRUX investeert sinds vorig jaar flink in de ontwikkeling van het automatiseren van haar advies en engineeringswerkzaamheden.

Lees meer

CRUX top 10 Best Workplaces
+

17 juni 2020 - Op basis van de Great Place to Work erkenning die we eerder dit jaar behaalde, is CRUX op de 10de plek beland van de Best Workplaces in de categorie Small (20 – 50 medewerkers)!

Lees meer

Publicatie GEOtechniek juni ’20
+

8 juni 2020 - Jacco Haasnoot en Rob van Buuren zijn betrokken geweest bij de publicatie 'Schadepredictie bij 1250 objecten langs 10 kilometer dijkversterking', in het vakblad GEOtechniek nr. 2 (juni 2020).

Lees meer

Publicatie vakblad GWW mei ’20
+

19 mei 2020 - David Hartmann is betrokken geweest bij de publicatie 'Nieuwe universiteitsbibliotheek in oudste stuk Amsterdam', in het vakblad GWW nr. 2 (mei 2020).

Lees meer

CRUX Publicaties Tisols 2020
+

20 april 2020 - Maar liefst twee papers geaccepteerd en gepubliceerd door TISOLS! Trots kijken we naar onze collega's Michel de Koning en Rob van Buuren. Lees hun papers en de publicatie in de special van vakblad GeoTechniek hier.

Lees meer

Geohydrologische aandachtspunten nav Covid19 maatregelen
+

6 april 2020 - Een aantal niet voor de hand liggende risico's waarop u als bedrijf kunt anticiperen, leest u in onze brief.

Lees meer

Publicatie GEOtechniek maart '20
+

19 maart 2020 - Guido Meinhardt is betrokken geweest bij de publicatie 'Bepaling van Projectspecifieke Paalklassefactoren met een snelle paaltest', in het vakblad GEOtechniek.

Lees meer

Amsterdams grondwatersysteem per wijk bestudeerd
+

9 maart 2020 - Wat is de invloed van de barrièrewerking van kelders, Rainproof Amsterdam en klimaatverandering op het grondwatersysteem bestudeerd op wijkniveau in Amsterdam?

Lees meer

Almer van der Stoel in vakblad Cement
+

12 februari 2020 - De bouw schreeuwt om innovatie, dat weet Almer van der Stoel, onze directeur en Managing Partner als geen ander. Innovatie is dan ook een van zijn drijfveren. Één van de, want Van der Stoel is van heel veel markten thuis.

Lees meer

Albert Cuyp Parkeergarage pakt Betonprijs 2019
+

20 november 2019 - Op donderdag 14 november vond de uitreiking plaats van de 21ste editie van de Betonprijs. CRUX Engineering is als ontwerper van de fundering en bouwkuip betrokken bij het winnende project Albert Cuyp Parkeergarage Amsterdam, in de categorie Civiele Bouwwerken.

Lees meer

‘Het draait om vertrouwen, trots en werkplezier’
+

6 november 2019 - Cobouw reikt op 21 november de Cobouw Awards uit. In de categorie Beste Werkgever is CRUX genomineerd. Een interview met Almer van der Stoel.

Lees meer

Energy Geotechnics Symposium, het begin van een reeks?
+

16 oktober 2019 - Organisatie en deelnemers kijken met veel voldoening terug op het Energy Geotechnics symposium dat op 3 oktober in Delft gehouden is.

Lees meer

CRUX genomineerd voor Cobouw Award Beste Werkgever 2019
+

1 oktober 2019 - CRUX is doorgedrongen tot de laatste drie bedrijven die in aanmerking komen voor de Cobouw Award Beste Werkgever 2019.

Lees meer

CRUX presenteert op het ECSMGE congres in IJsland
+

5 september 2019 - CRUX goed vertegenwoordigd op het XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering in Reykjavik, IJsland.

Lees meer

CRUX Great Place to Work Certified
+

5 september 2019 - Deze zomer heeft CRUX deelgenomen aan het certificeringstraject van Great Place to Work Nederland. Great Place to Work® is de internationale partner voor organisaties in het traject van onderzoek, ontwikkeling en erkenning van goed werkgeverschap.

Lees meer

De nasleep van de cyclonen Idai en Kenneth in Mozambique
+

5 juni 2019 - Tussen maart en april 2019 werd de kust van Mozambique getroffen door twee verwoestende cyclonen.

Lees meer

CRUX automatiseert ontwerpprocessen
+

18 april 2019 - Sinds 2018 is bij CRUX een team van programmeurs actief die onze ontwerpprocessen automatiseert. Deze investering is voor ons van groot belang om in de nabije toekomst efficiënt te blijven werken én de technologische mogelijkheden optimaal te kunnen benutten.

Lees meer

NPR7201 proefbelastingen voor Drukpaal.nl
+

2 april 2019 - In opdracht van DRUKPAAL.NL heeft CRUX Engineering BV recent proefbelastingen uitgevoerd en beoordeeld op een tweetal drukpalen op de locatie van IJsselmeerbeton aan de Betonstraat te Lelystad. Het betreffen prefab betonpalen 290mm met een lengte van 11,5m. De proeven zijn een eerste aanzet om de paalklassefactoren voor de punt en schacht aan te tonen voor deze relatief nieuwe installatiemethode van de klassieke prefab betonpaal.

Lees meer

CRUX automatiseert met VIKTOR
+

17 juli 2018 - Op 17 juli j.l. is CRUX Engineering een samenwerkingsverband aangegaan met MOCS BV om geotechnische ontwerpprocessen te automatiseren. Met het tekenen van de overeenkomst wordt een nieuwe stap gezet op gebied van geautomatiseerde engineering.

Lees meer

CVW en consortium Fivel tekenen raamovereenkomst
+

23 mei 2018 - Centrum Veilig Wonen (CVW) en consortium Fivel tekenen raamovereenkomst Bouwkundig Versterken16 mei jl. zijn het CVW en het Consortium FiveL een raamovereenkomst overeengekomen voor het Bouwkundig Versterken van vastgoedobjecten in het aardbevingsgebied. Daarmee is FiveL een consortiumpartij die het Bouwkundig Versterken van a tot z kan inspecteren, adviseren en uitvoeren.

Lees meer
Site by Alsjeblaft!