Archief

De laatste ontwikkelingen bij CRUX vindt u hier.

15-03-2021Nieuws

Webinar Energy Geostructures
+

Op donderdag 25 maart biedt KIVI Geotechniek een webinar over Energy geostructures. Tijdens deze webinar geven Jacco Haasnoot van CRUX en Phil Vardon van de TU Delft een presentatie over energiedamwanden en -palen.

Lees meer
04-02-2021Nieuws

Publicatie vakblad GWW jan’21
+

Het belang van Geogydrologie bij bouwprojecten is zeer groot. Lees er meer over in deze publicatie.

Lees meer
15-01-2021Nieuws

Terugblik 2020
+

Een korte terugblik op dat wat er allemaal wél plaatsvond het afgelopen jaar. Variërend van prachtige projecten waar we aan mee mochten werken, nominaties die daarop volgden en het letterlijk en figuurlijk bouwen aan onze toekomst met de oprichting van CEMS BV, dat is waar we dagelijks onze 'drive' vandaan halen. Samen met onze opdrachtgevers en mede dankzij een aantal mooie samenwerkingsverbanden, kunnen we terugkijken op een jaar waarin we ondanks de lockdowns, resultaten hebben geboekt waar we trots op zijn!

Lees meer
07-01-2021Nieuws

Nieuw MT lid en partner
+

CRUX bouwt aan de toekomst met de toetreding van een nieuw MT-lid CRUX Engineering BV | partner CRUX holding BV.

Lees meer
22-12-2020Nieuws

CRUX vestiging Delft verhuisd
+

Begin december heeft onze Delftse vestiging de Mijnbouwstraat verruild voor een prachtig centrale plek in de binnenstad van Delft.

Lees meer
22-12-2020Nieuws

Overlast door te hoge of te lage grondwaterstand?
+

Grondwater is niet iets waar je in eerste instantie aan denkt bij het kopen van een huis. Toch kan overlast door een te hoge of te lage grondwaterstand uw woongenot beïnvloeden. Maar hoe ga je om met grondwaterproblemen terwijl je de grondwaterstand niet eens kunt zien?

Lees meer
15-12-2020Nieuws

CRUX waarborgt de kwaliteit van toekomstige ingenieurs
+

Ook tijdens de coronapandemie heeft CRUX Engineering aan maar liefst 8 afstudeerders/stagiaires de ruimte gegeven om aan hun studieverplichtingen te voldoen. CRUX hecht veel waarde aan

Lees meer
10-12-2020Nieuws

Publicatie GEOtechniek december ’20
+

Er staan maar liefst twee publicaties in de december editie van het GEOtechniek magazine (nr.4), waar CRUX een bijdrage aan heeft geleverd.

Lees meer
03-12-2020Nieuws

Paalfundatie Hoogbouw Sonate Den Haag
+

In mei 2018 zijn onder toezicht van CRUX grote diameter HEKbuispalen getest middels een Rapid Load Test (StatRapid) conform de nieuwe NPR7201. Op basis van de resultaten van deze paalproeven heeft CRUX in samenwerking met ...

Lees meer
29-10-2020Nieuws

Digitale bouwstenen voor de geotechniek
+

De digitale transformatie laat momenteel geen enkele sector onberoerd. De combinatie van het slim inzetten van data en digitale technologieën biedt ook in onze sector veel mogelijkheden.

Lees meer
21-10-2020Nieuws

CRUX trotse winnaar NENnovation Award
+

CRUX wint NENnovation Award voor de Energiedamwand in de categorie Klanten en Commissieleden.

Lees meer
07-10-2020Nieuws

‘Ik vertrouw op de behoefte aan verandering.’
+

Onze collega Thomas Sweijen is als 'Bouwtalent' geïnterviewd door de Cobouw!

Lees meer
01-10-2020Nieuws

Publicatie vakblad GWW, september ’20
+

De samenwerking met dochteronderneming BouwRisk BV, heeft geleid tot een interessant artikel in het vakblad Grond/Weg/Waterbouw.

Lees meer
16-09-2020Nieuws

CRUX steunt Team Hersenwandelingetje bij Socialrun
+

CRUX steunt jaarlijks een aantal initiatieven waarmee we ons verbonden voelen. Soms vanuit ons werkveld maar meestal omdat we het gewoon belangrijk vinden aan deze initiatieven bij te dragen. Voor de derde jaar op rij steunt CRUX de jaarlijkse Socialrun die dit jaar plaatsvindt van vrijdag 18 t/m zondag 20 september.

Lees meer
10-09-2020Nieuws

Opwarming van het freatisch grondwater in Amsterdam, een modeleerstudie
+

In stedelijke gebieden is de temperatuur van het ondiepe grondwater hoger dan in de omliggende gebieden. Het relatief warme grondwater biedt kansen, maar geeft ook risico’s. Kansen liggen in het toepassen van de ondiepe bodem als energiebron. Het is dus zaak om het effect van verstedelijking en klimaatverandering op ondiepe grondwatertemperaturen in kaart te brengen.

Lees meer
08-09-2020Nieuws

Palen drukken met Pile Pusher Pro
+

CRUX verzorgt vanuit geotechniek en omgevingsbeïnvloeding de begeleiding en advisering van de nieuwe inbrengmethode DRUKPAAL.

Lees meer
03-09-2020Nieuws

Publicatie vakblad Civiele Techniek, augustus ’20
+

Roel Brugman, Thomas Sweijen en Robin Wimmers zijn betrokken geweest bij de publicatie ‘Geohydrologisch model, Droge zomers in Amsterdam; wat zijn de gevolgen voor grondwaterstanden?', in het vakblad Civiele Techniek nr. 5/6 (aug 2020).

Lees meer
03-09-2020Nieuws

Met software tool LEoPart nauwkeurig simuleren
+

Nauwkeurig simuleren van complexe, geohydrologische transportprocessen (zoals verspreiding van bodemverontreinigingen, effect van WKOs op omgeving of effectiviteit van de energiedamwand) ...

Lees meer
27-08-2020Nieuws

CRUX tekent lidmaatschap met COB
+

Op woensdag 26 augustus tekende Almer van der Stoel en Karin de Haas van het Kenniscentrum Ondergronds Bouwen (COB) een overeenkomst waarin een verbintenis wordt aangegaan met CRUX als lid van het COB tot eind 2024.

Lees meer
20-07-2020Nieuws

Pilotproject Energiedamwand in De Zweth
+

Energie onttrekken uit de honderden kilometers kademuren die Nederland rijk is? Alleen al in Amsterdam moet zo’n 200km aan kademuur worden gerenoveerd. Is het mogelijk om damwanden in de kademuren te plaatsen die warmte en koude kunnen onttrekken uit het water, en deze energie te leveren aan omliggende gebouwen?

Lees meer
02-07-2020Nieuws

Publicatie special vakblad Stedenbouw jul ’20
+

Johan Zwaan is betrokken geweest bij de publicatie 'Stabiliteit op een grillige ondergrond', in de special over De Groene Boog, in het vakblad Stedenbouw nr. 762 (jul 2020).

Lees meer
30-06-2020Nieuws

CRUX heeft nieuw zusje: CEMS B.V.
+

De laatste maanden is er bij CRUX Engineering een kleine babyboom gaande en nu is ook op zakelijk vlak een nieuwe zuster onderneming ‘geboren‘. CRUX investeert sinds vorig jaar flink in de ontwikkeling van het automatiseren van haar advies en engineeringswerkzaamheden.

Lees meer
17-06-2020Nieuws

CRUX top 10 Best Workplaces
+

Op basis van de Great Place to Work erkenning die we eerder dit jaar behaalde, is CRUX op de 10de plek beland van de Best Workplaces in de categorie Small (20 – 50 medewerkers)!

Lees meer
08-06-2020Nieuws

Publicatie GEOtechniek juni ’20
+

Jacco Haasnoot en Rob van Buuren zijn betrokken geweest bij de publicatie 'Schadepredictie bij 1250 objecten langs 10 kilometer dijkversterking', in het vakblad GEOtechniek nr. 2 (juni 2020).

Lees meer
19-05-2020Nieuws

Publicatie vakblad GWW mei ’20
+

David Hartmann is betrokken geweest bij de publicatie 'Nieuwe universiteitsbibliotheek in oudste stuk Amsterdam', in het vakblad GWW nr. 2 (mei 2020).

Lees meer
20-04-2020Nieuws

CRUX Publicaties Tisols 2020
+

Maar liefst twee papers geaccepteerd en gepubliceerd door TISOLS! Trots kijken we naar onze collega's Michel de Koning en Rob van Buuren. Lees hun papers en de publicatie in de special van vakblad GeoTechniek hier.

Lees meer
06-04-2020Nieuws

Geohydrologische aandachtspunten nav Covid19 maatregelen
+

Een aantal niet voor de hand liggende risico's waarop u als bedrijf kunt anticiperen, leest u in onze brief.

Lees meer
19-03-2020Nieuws

Publicatie GEOtechniek maart '20
+

Guido Meinhardt is betrokken geweest bij de publicatie 'Bepaling van Projectspecifieke Paalklassefactoren met een snelle paaltest', in het vakblad GEOtechniek.

Lees meer
09-03-2020Nieuws

Amsterdams grondwatersysteem per wijk bestudeerd
+

Wat is de invloed van de barrièrewerking van kelders, Rainproof Amsterdam en klimaatverandering op het grondwatersysteem bestudeerd op wijkniveau in Amsterdam?

Lees meer
12-02-2020Nieuws

Almer van der Stoel in vakblad Cement
+

De bouw schreeuwt om innovatie, dat weet Almer van der Stoel, onze directeur en Managing Partner als geen ander. Innovatie is dan ook een van zijn drijfveren. Één van de, want Van der Stoel is van heel veel markten thuis.

Lees meer
Site by Alsjeblaft!