2019Projecten

Galaxy Tower
+

Lees meer
2018Projecten

Valley
+

Lees meer
2014Projecten

Groninger Forum
+

Lees meer
09-04-2019Nieuws

Publicatie GEOtechniek maart '19
+

Guido Meinhardt is betrokken geweest bij de publicatie ‘Krachtswerking en vervorming van een ankerstaaf als gevolg van grondbelasting’, in het vakblad GEOtechniek.

Lees meer
Specials

CRUX RisK SCAN
+

Elk bouwproject is van invloed op haar omgeving. Wanneer in een stedelijke setting wordt gebouwd, is aandacht voor- en onderzoek naar omgevingsbeïnvloeding van belang. Veroorzaakt de aanleg van een kelder schade aan het naastgelegen pand? Blijft de persleiding functioneren als daarnaast wordt opgehoogd? Zijn de trillingen door het heien van palen of trillen van damwanden niet te hoog voor een perceel of (productie-)proces? Hoeveel en hoelang mag de grondwaterstand worden verlaagd zonder verzakking van nabij gelegen panden?

Lees meer
2017Projecten

NHow Amsterdam RAI hotel
+

Lees meer
2018Projecten

Boompjes 60 - 68
+

Lees meer
10-12-2018Nieuws

Energie Damwand
+

Op 5 december jl. heeft staatssecretaris Mona Keizer (ministerie Economische Zaken en Klimaat) aan Jacco Haasnoot het certificaat overhandigd voor het project Energie Damwand.

Lees meer
2019Projecten

Nieuwe Universiteits- bibliotheek
+

Lees meer
2013Projecten

Schadeonderzoek Silo Suiker Unie
+

Lees meer
Specials

Almer runner-up Prins Friso Ingenieursprijs
+

Lees meer
09-05-2018Nieuws

Paalproef ‘SONATE’
+

Op 8 en 9 mei zijn bij het Spuikwartier in Den Haag grote diameter HEKbuispalen getest middels een Rapid Load Test (StatRapid). De testen worden uitgevoerd voor het gebouw Sonate Adagio, onderdeel van de skyline van het Spuikwartier in Den Haag.

Lees meer
19-07-2019Nieuws

Nominatie Schreudersprijs 2019
+

CRUX is met het project "Nooduitgangen metrostation Stadhuis, Rotterdam" genomineerd voor de Schreudersprijs 2019. Een prestieuze prijs welke elke twee jaar wordt uitgereikt voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen.

Lees meer
2019Projecten

Royal Van Lent Shipyard
+

Lees meer
2019Projecten

Nooduitgangen metrostation Stadhuis Rotterdam
+

Lees meer
2018Projecten

Dijkversterking Texel
+

Lees meer
2014Projecten

A1/A6
+

Lees meer
05-06-2019Nieuws

De nasleep van de cyclonen Idai en Kenneth in Mozambique
+

Tussen maart en april 2019 werd de kust van Mozambique getroffen door twee verwoestende cyclonen.

Lees meer
01-10-2019Nieuws

CRUX genomineerd voor Cobouw Award Beste Werkgever 2019
+

CRUX is doorgedrongen tot de laatste drie bedrijven die in aanmerking komen voor de Cobouw Award Beste Werkgever 2019.

Lees meer
05-09-2019Nieuws

CRUX Great Place to Work Certified
+

Deze zomer heeft CRUX deelgenomen aan het certificeringstraject van Great Place to Work Nederland. Great Place to Work® is de internationale partner voor organisaties in het traject van onderzoek, ontwikkeling en erkenning van goed werkgeverschap.

Lees meer
2018Projecten

Garenmarkt Leiden
+

Lees meer
03-07-2018Nieuws

Publicatie GEOtechniek juli '18
+

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

Lees meer
2015Projecten

De Rotterdamsebaan
+

Lees meer
2014Projecten

Parallelstructuur A12
+

Lees meer
2018Projecten

Sluishuis
+

Lees meer
2009Projecten

Conservatoriumhotel
+

Lees meer
2012Projecten

Spaarndammer tunnel
+

Lees meer
05-09-2019Nieuws

CRUX presenteert op het ECSMGE congres in IJsland
+

CRUX goed vertegenwoordigd op het XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering in Reykjavik, IJsland.

Lees meer
2014Projecten

Rode Loper
+

Lees meer
2017Projecten

Atrium Zuidas
+

Lees meer
2011Projecten

Thermisch ontwerp Grabenstrasse
+

Lees meer
2018Projecten

Ertskade
+

Lees meer
2019Projecten

Wonderwoods
+

Lees meer
2014Projecten

Pontsteiger
+

Lees meer
Nieuws

Energy Geotechnics Symposium, het begin van een reeks?
+

Organisatie en deelnemers kijken met veel voldoening terug op het Energy Geotechnics symposium dat op 3 oktober in Delft gehouden is.

Lees meer
Specials

Our PLAXIS Expert Assistance
+

CRUX offers assistance to engineering companies worldwide in the modelling of geotechnical problems using FEM calculations by means of PLAXIS. Because CRUX is highly experienced in a wide range of geotechnical design issues and also has been involved in the use and development of PLAXIS since the early days of this FEM program, we are the ideal partner to help you with specific modelling issues. This way you can reach the optimal model for your calculations, as well as help your employees significantly develop their PLAXIS modelling skills.

Lees meer
19-04-2018Nieuws

CRUX in Top 250 Groeibedrijven 2018
+

Met gepaste trots mag CRUX melden dat zij is opgenomen in de Top 250 Groeibedrijven 2018! Deze top betreft een overzicht van bedrijven met minimaal 10 FTE en/of minstens 5 miljoen euro omzet. Deze bedrijven realiseerden in de periode van december 2014 tot en met december 2017 jaarlijks een groei van minimaal 20% in FTE en/of omzet.

Lees meer
2013Projecten

Nieuw Hoog Catharijne
+

Lees meer
2018Projecten

Houthavens, Blok 0
+

Lees meer
Specials

Aardbevingen
+

Met de erkenning van de aardbevingsproblematiek in het noorden van Groningen en de daaropvolgende technische opgave omtrent het bouwkundig versterken, heeft CRUX Engineering BV zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de experts op het gebied van geïnduceerde aardbevingen en de geotechnische risico’s die hierbij meespelen.

Lees meer
2017Projecten

Rijloper spoorbrug
+

Lees meer
2016Projecten

Stationsgebied Leeuwarden
+

Lees meer
2019Projecten

De Groene Boog
+

Lees meer
2017Projecten

Steltloper
+

Lees meer
02-04-2019Nieuws

NPR7201 proefbelastingen voor Drukpaal.nl
+

In opdracht van DRUKPAAL.NL heeft CRUX Engineering BV recent proefbelastingen uitgevoerd en beoordeeld op een tweetal drukpalen op de locatie van IJsselmeerbeton aan de Betonstraat te Lelystad. Het betreffen prefab betonpalen 290mm met een lengte van 11,5m. De proeven zijn een eerste aanzet om de paalklassefactoren voor de punt en schacht aan te tonen voor deze relatief nieuwe installatiemethode van de klassieke prefab betonpaal.

Lees meer
2017Projecten

Ocean Reef Island II - Punta Pacifica
+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking KIJK
+

Lees meer
12-02-2019Nieuws

Oorzaak schade verzakte woningen Roden bekend
+

In opdracht van de gemeente Noordenveld en Artium experts heeft CRUX de oorzaak naar het ontstaan van schade aan acht panden aan de Oudgenoegstraat in Roden onderzocht. Maandagavond 11 februari '19 zijn de onderzoeksresultaten aan de inwoners van Roden gepresenteerd.

Lees meer
2014Projecten

Vonk & Vlam
+

Lees meer
2014Projecten

Landtunnel A4
+

Lees meer
2016Projecten

Gerechtsgebouw
+

Lees meer
18-04-2019Nieuws

CRUX automatiseert ontwerpprocessen
+

Sinds 2018 is bij CRUX een team van programmeurs actief die onze ontwerpprocessen automatiseert. Deze investering is voor ons van groot belang om in de nabije toekomst efficiënt te blijven werken én de technologische mogelijkheden optimaal te kunnen benutten.

Lees meer
2017Projecten

New Amsterdam Court House
+

Lees meer
2014Projecten

Berging Costa Concordia
+

Lees meer
2013Projecten

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
+

Lees meer
Specials

GIS (Geografisch Informatie Systeem)
+

Onze projecten zijn gerelateerd aan de geografische ligging, zowel de grond als de omgeving is bij ieder project anders. Om deze inzichten mee te nemen in onze adviezen maken wij gebruik van GIS (Geografisch Informatie Systeem). Hierin koppelen we in een vroeg stadium informatie aan de projectlocatie en omgeving waardoor efficiënt inzicht verkregen kan worden in kansen en risico´s, want ja “een beeld spreekt meer dan duizend woorden”.

Lees meer
Specials

State of the Art Dijken
+

Als één van de eerste adviesbureaus in Nederland past CRUX Engineering “state of the art” geotechnische kennis toe voor het onderzoek en ontwerp van dijken. Daarnaast biedt CRUX integrale ondersteuning voor het ontwerpproces, de uitvoering van de milieuonderzoeken en het inventariseren van de kans op schade en deze zo goed mogelijk te beperken.

Lees meer
2014Projecten

Parkeergarage Boerenwetering
+

Lees meer
2015Projecten

Strand East London
+

Lees meer
Specials

Paalmatras Constructies
+

Een paalmatrassysteem, granulaatmatras op palen (GMOP), granulaatmatras op slanke palen (GSP) dan wel Load Transfer Platform (LTP), bestaat uit een veld van (meestal slanke) palen, met daarop een aardebaan. Deze bestaat meestal uit een granulaatmatras dat wordt gewapend met een geokunststof. Daarbovenop kan de aardebaan verder worden opgehoogd met zand of een granulaat. Tenslotte wordt het paalmatras afgewerkt met een funderingslaag en een verharding of spoorbaan en in enkele gevallen zelfs een op staal gefundeerd landhoofd.

Lees meer
2016Projecten

Vechtaquaduct SAAOne
+

Lees meer
2016Projecten

Paalschade onderzoek
+

Lees meer
Specials

3D Modellering
+

In het ontwerp van bouwprojecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van drie dimensionale (3D) modellering. De toename in de beschikbare rekencapaciteit en snelheid van computers en de verbeteringen in de beschikbare software (zoals Plaxis en GeoSlope) maken namelijk dat het verschil in kosten, rekentijd en mogelijkheden ten opzichte van gangbare 2D berekeningen steeds kleiner worden.

Lees meer
2006Projecten

Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum
+

Lees meer
2017Projecten

Nieuwe Zeesluis
+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking Eiland van Dordrecht
+

Lees meer
2013Projecten

Stabilisatie Kaaimuur
+

Lees meer
Site by Alsjeblaft!