2014Projecten

Parkeergarage Boerenwetering
+

Lees meer
Specials

GIS (Geografisch Informatie Systeem)
+

Onze projecten zijn gerelateerd aan de geografische ligging, zowel de grond als de omgeving is bij ieder project anders. Om deze inzichten mee te nemen in onze adviezen maken wij gebruik van GIS (Geografisch Informatie Systeem). Hierin koppelen we in een vroeg stadium informatie aan de projectlocatie en omgeving waardoor efficiënt inzicht verkregen kan worden in kansen en risico´s, want ja “een beeld spreekt meer dan duizend woorden”.

Lees meer
2017Projecten

Nieuwe Zeesluis
+

Lees meer
12-02-2019Nieuws

Oorzaak schade verzakte woningen Roden bekend
+

In opdracht van de gemeente Noordenveld en Artium experts heeft CRUX de oorzaak naar het ontstaan van schade aan acht panden aan de Oudgenoegstraat in Roden onderzocht. Maandagavond 11 februari '19 zijn de onderzoeksresultaten aan de inwoners van Roden gepresenteerd.

Lees meer
03-07-2018Nieuws

Publicatie GEOtechniek juli '18
+

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

Lees meer
2017Projecten

Atrium Zuidas
+

Lees meer
2018Projecten

Sluishuis
+

Lees meer
01-02-2017Nieuws

Prefab betonpalen trillingsvrij inbrengen
+

CRUX is zeer nauw betrokken bij de marktintroductie van de gedrukte prefab betonnen funderingspaal in Nederland (www.drukpaal.nl).

Lees meer
23-06-2017Nieuws

CRUX Engineering bestaat 15 jaar!
+

CRUX Engineering bestaat sinds juni 15 jaar. Daar zijn wij bijzonder trots op! In die periode is CRUX uitgegroeid tot een toonaangevend geotechnisch bureau, die bij vele, uitdagende en gecompliceerde geotechnische projecten in Nederland betrokken is, als ontwerper of als expert.

Lees meer
2014Projecten

Berging Costa Concordia
+

Lees meer
10-12-2018Nieuws

Energie Damwand
+

Op 5 december jl. heeft staatssecretaris Mona Keizer (ministerie Economische Zaken en Klimaat) aan Jacco Haasnoot het certificaat overhandigd voor het project Energie Damwand.

Lees meer
2017Projecten

Steltloper
+

Lees meer
2014Projecten

A1/A6
+

Lees meer
2018Projecten

Houthavens, Blok 0
+

Lees meer
2011Projecten

Thermisch ontwerp Grabenstrasse
+

Lees meer
22-11-2017Nieuws

CRUX Symposium
+

CRUX Engineering bestaat 15 jaar en dat hebben wij woensdag 22 november gevierd met een aantal van onze relaties.

Lees meer
2014Projecten

Rode Loper
+

Lees meer
21-12-2017Nieuws

Lancering kennisplatform KERN
+

KERN is een actueel, intern platform waar procesmatige informatie en kennis snel en efficiënt geborgd en gedeeld kan worden. Hierbij kunt u denken aan handboeken, procedures, normen & richtlijnen, standaardsheets en -documenten. Daarnaast voorziet KERN in handige Apps zoals het delen van beeldschermen, het gebruik maken van een slimme chatbox tussen de collega’s en het doorlinken van praktische sites zoals verkeersinformatie op de weg en OV9292.

Lees meer
2014Projecten

Vonk & Vlam
+

Lees meer
2017Projecten

NHow Amsterdam RAI hotel
+

Lees meer
2013Projecten

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
+

Lees meer
2014Projecten

Parallelstructuur A12
+

Lees meer
2017Projecten

Rijloper spoorbrug
+

Lees meer
08-10-2018Nieuws

Crux presenteert op Energy Geotechnics symposium
+

Op 26 september heeft dr. Silvia Bersan van CRUX een presentatie gegeven op het International Symposium on Energy Geotechnics in Lausanne, Zwitserland. Dit congres wordt gesteund door Technical Committee 308 van de ISSMGE en richt zich op het raakvlak geotechniek en energie toepassingen.

Lees meer
2014Projecten

Groninger Forum
+

Lees meer
2014Projecten

Landtunnel A4
+

Lees meer
2017Projecten

Ocean Reef Island II - Punta Pacifica
+

Lees meer
Specials

CRUX RisK SCAN
+

Elk bouwproject is van invloed op haar omgeving. Wanneer in een stedelijke setting wordt gebouwd, is aandacht voor- en onderzoek naar omgevingsbeïnvloeding van belang. Veroorzaakt de aanleg van een kelder schade aan het naastgelegen pand? Blijft de persleiding functioneren als daarnaast wordt opgehoogd? Zijn de trillingen door het heien van palen of trillen van damwanden niet te hoog voor een perceel of (productie-)proces? Hoeveel en hoelang mag de grondwaterstand worden verlaagd zonder verzakking van nabij gelegen panden?

Lees meer
Specials

State of the Art Dijken
+

Als één van de eerste adviesbureaus in Nederland past CRUX Engineering “state of the art” geotechnische kennis toe voor het onderzoek en ontwerp van dijken. Daarnaast biedt CRUX integrale ondersteuning voor het ontwerpproces, de uitvoering van de milieuonderzoeken en het inventariseren van de kans op schade en deze zo goed mogelijk te beperken.

Lees meer
2016Projecten

Vechtaquaduct SAAOne
+

Lees meer
2016Projecten

Gerechtsgebouw
+

Lees meer
12-10-2017Nieuws

CRUX en BouwRisk gaan elkaar versterken!
+

CRUX Engineering BV is een onafhankelijk, specialistisch adviesbureau op het gebied van geotechniek, bodem en omgevingsbeïnvloeding en is in korte tijd flink gegroeid in zowel Amsterdam, Delft en Eindhoven

Lees meer
Specials

Prins Friso Ingenieursprijs - Stem hier op Almer
+

Lees meer
09-05-2018Nieuws

Paalproef ‘SONATE’
+

Op 8 en 9 mei zijn bij het Spuikwartier in Den Haag grote diameter HEKbuispalen getest middels een Rapid Load Test (StatRapid). De testen worden uitgevoerd voor het gebouw Sonate Adagio, onderdeel van de skyline van het Spuikwartier in Den Haag.

Lees meer
2016Projecten

Stationsgebied Leeuwarden
+

Lees meer
2018Projecten

Valley
+

Lees meer
2018Projecten

Garenmarkt Leiden
+

Lees meer
2015Projecten

De Rotterdamsebaan
+

Lees meer
2016Projecten

Paalschade onderzoek
+

Lees meer
2015Projecten

Strand East London
+

Lees meer
2006Projecten

Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum
+

Lees meer
12-08-2017Nieuws

Advies gasleidingnetwerk traject Noord- zuidlijn
+

Liander is de grootste netbeheerder in Nederland en heeft in 2015 het initiatief genomen om een beheersplan op te stellen om de invloed van graafwerkzaamheden op het gasnet proactief te bewaken.

Lees meer
Specials

Paalmatras Constructies
+

Een paalmatrassysteem, granulaatmatras op palen (GMOP), granulaatmatras op slanke palen (GSP) dan wel Load Transfer Platform (LTP), bestaat uit een veld van (meestal slanke) palen, met daarop een aardebaan. Deze bestaat meestal uit een granulaatmatras dat wordt gewapend met een geokunststof. Daarbovenop kan de aardebaan verder worden opgehoogd met zand of een granulaat. Tenslotte wordt het paalmatras afgewerkt met een funderingslaag en een verharding of spoorbaan en in enkele gevallen zelfs een op staal gefundeerd landhoofd.

Lees meer
2009Projecten

Conservatoriumhotel
+

Lees meer
2013Projecten

Stabilisatie Kaaimuur
+

Lees meer
2018Projecten

Ertskade
+

Lees meer
23-05-2018Nieuws

CVW en consortium Fivel tekenen raamovereenkomst
+

Centrum Veilig Wonen (CVW) en consortium Fivel tekenen raamovereenkomst Bouwkundig Versterken16 mei jl. zijn het CVW en het Consortium FiveL een raamovereenkomst overeengekomen voor het Bouwkundig Versterken van vastgoedobjecten in het aardbevingsgebied. Daarmee is FiveL een consortiumpartij die het Bouwkundig Versterken van a tot z kan inspecteren, adviseren en uitvoeren.

Lees meer
2013Projecten

Nieuw Hoog Catharijne
+

Lees meer
19-04-2018Nieuws

CRUX in Top 250 Groeibedrijven 2018
+

Met gepaste trots mag CRUX melden dat zij is opgenomen in de Top 250 Groeibedrijven 2018! Deze top betreft een overzicht van bedrijven met minimaal 10 FTE en/of minstens 5 miljoen euro omzet. Deze bedrijven realiseerden in de periode van december 2014 tot en met december 2017 jaarlijks een groei van minimaal 20% in FTE en/of omzet.

Lees meer
2013Projecten

Schadeonderzoek Silo Suiker Unie
+

Lees meer
2014Projecten

Pontsteiger
+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking KIJK
+

Lees meer
17-07-2018Nieuws

CRUX automatiseert met VIKTOR
+

Op 17 juli j.l. is CRUX Engineering een samenwerkingsverband aangegaan met MOCS BV om geotechnische ontwerpprocessen te automatiseren. Met het tekenen van de overeenkomst wordt een nieuwe stap gezet op gebied van geautomatiseerde engineering.

Lees meer
2018Projecten

Boompjes 60 - 68
+

Lees meer
2012Projecten

Spaarndammer tunnel
+

Lees meer
17-01-2019Nieuws

Nooduitgang metrostation Stadhuis Rotterdam
+

Op 16 januari hebben drie CRUX collega’s trots rondgelopen in een bouwkuip onder de Coolsingel recht voor het Rotterdamse Stadhuis. De bouwkuipen zijn nodig om extra nooduitgangen bij het metro station te kunnen maken.

Lees meer
Specials

Aardbevingen
+

Met de erkenning van de aardbevingsproblematiek in het noorden van Groningen en de daaropvolgende technische opgave omtrent het bouwkundig versterken, heeft CRUX Engineering BV zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de experts op het gebied van geïnduceerde aardbevingen en de geotechnische risico’s die hierbij meespelen.

Lees meer
Specials

3D Modellering
+

In het ontwerp van bouwprojecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van drie dimensionale (3D) modellering. De toename in de beschikbare rekencapaciteit en snelheid van computers en de verbeteringen in de beschikbare software (zoals Plaxis en GeoSlope) maken namelijk dat het verschil in kosten, rekentijd en mogelijkheden ten opzichte van gangbare 2D berekeningen steeds kleiner worden.

Lees meer
2017Projecten

New Amsterdam Court House
+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking Eiland van Dordrecht
+

Lees meer
Site by Alsjeblaft!