GeohydrologieAlle grondwatervraagstukken zijn samen te vatten onder de term Geohydrologie. Overal in de ondergrond komen we grondwater tegen. Dat levert uiteenlopende adviesvragen op. De grondwaterstand kan te hoog zijn om droog te kunnen bouwen. Of er zijn bijzondere risico’s als verzakkingen en aantrekken van verontreinigingen bij bemalen. Maar ook vragen over wateroverlast, bodemenergie en sanering van grondwaterverontreinigingen vallen onder de discipline geohydrologie.

CRUX levert in dit werkveld advies voor:

  • Bemalingen, met het hele traject van vergunningaanvraag/mer tot uitvoeringsbegeleiding en monitoring
  • Modelstudies voor verspreiding van grondwaterverontreinigingen en doorrekenen van saneringen met Mt3d/Rt3d
  • Statistiek van grondwaterstanden, zowel tijdreeks analyses als ruimtelijke statistiek
  • Toetsing van geohydrologische effecten bij ondergronds bouwen
  • Opstellen monitoringplannen en uitvoeren van
  • 24/7 realtime grondwatermonitoring

Voor de modelberekeningen gebruikt CRUX alle gangbare grondwatermodelcodes. Op het gebied van Modflow/iMod en Mt3d hebben wij ruime ervaring in huis.

Barrièrewerking

Stedelijk grondwater
Duurzaamheid van het stedelijke grondwater ondervindt een groeiende belangstelling vol met uitdagingen en kansen. Om het stedelijk grondwater toekomstbestendig te maken worden eisen gesteld aan nieuwbouwprojecten. Eisen worden gesteld door gemeentes om de effecten van nieuwbouw op het grondwatersysteem, en daarmee wateroverlast, te minimaliseren. Gedurende het ontwerp van nieuwbouwprojecten is het beheer van stedelijk grondwater een onderdeel dat veel aandacht verdient en integraal moet worden benaderd. Meer informatie over dit onderwerp leest u hier.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Vernieuwing Amstelveenlijn

Wonderwoods

Nieuwe Zeesluis (geohydrologie)

De Groene Boog

Site by Alsjeblaft!