Bodemenergie (WKO)CRUX is sinds 2018 actief in de wereld van Warmte-Koude Opslag systemen. Middels advisering in de bodemenergie levert CRUX een bijdrage aan de energietransitie. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de beschikbare energie of energieopslag in de bodem, om woningen, kantoren, kassen te verwarmen of te koelen. Bodemenergie kent hoofdzakelijk twee types: gesloten bodemenergiesystemen en open energiesystemen, beide gericht op thermische energie.

Het adviseren over de omgevingseffecten die optreden door de interactie tussen ondergrondse bouwactiviteiten en bestaande WKO-systemen, is de directe aanleiding geweest om WKO in ons dienstenpallet op te nemen. WKO-systemen moeten langjarig stabiel functioneren terwijl in dicht gebouwde stedelijke gebieden er voortdurend veranderingen in de diepe ondergrond optreden door grootschalige bouwprojecten. Het samen ontwerpen van gebouwfundering en WKO is dan een logische stap.

Onze geohydrologen maken o.a. geohydrologische modellen om de invloed van WKO putten op de omgeving te analyseren. Ook onderzoekt CRUX welke invloed de omgeving in de vorm van diepe paalsystemen, gellinjecties en diepwanden op de WKO –systemen heeft. Daarnaast wordt de hydrochemie van het grondwater door ons doorgerekend en geanalyseerd om effecten op putverstopping en levensduur te bepalen.

Thermische energie

Door het grondwater in een waterdoorlatende grondlaag als opslag te gebruiken (thermische energie), kan voldaan worden aan de klimatisering behoeftes van gebouwen. Deze systemen zijn geschikt voor individuele panden maar kunnen ook hele wijken van warmte voorzien. De door CRUX aangeleverde adviezen zijn succesvol toegepast voor diverse projecten.

Gesloten energiesystemen

Bij gesloten energiesystemen wordt een bodemlus in een boring geïnstalleerd. Door het laten circuleren van een vloeistof door de bodemlus zal bijvoorbeeld thermische energie vanuit de bodem aan de vloeistof worden overgedragen. Deze thermische energie kan worden gebruikt om een gebouw of woning te verwarmen of te koelen. De omgevingseffecten van een gesloten systeem beperken zich tot enkel thermische effecten in de bodem.

Open energiesystemen

Bij een open energiesysteem wordt grondwater opgepompt en op een andere locatie geïnfiltreerd. Voordat het water geïnfiltreerd wordt, wordt echter de thermische energie onttrokken door middel van een TSA (tegenstroom apparaat). Omdat bij een open energiesysteem grondwater wordt onttrokken heeft dit systeem geohydrologische en thermische effecten in het bodemsysteem.

Energiedamwand

Lees alle informatie over de Energiedamwand hier.

CSM Energiewand

Naast druk in de weer te zijn met het ontwikkelen en onderzoeken van de Energiedamwand heeft CRUX Engineering in samenwerking met BodemBouw de pijlen op een nieuw concept gericht. In januari hebben CRUX en BodemBouw een MIT R&D subsidie gekregen voor het onderzoek naar het thermisch activeren van een CSM-wand. Dit is een subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten van het Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. CSM staat voor “Cutter Soil Mix”. Hierbij wordt in verticale stroken de grond tot de gewenste diepte gemixt tot een homogeen mengsel waarna het door middel van de injectie van een cementmix een massieve wand wordt. Dit resulteert in een water- en grondkerende constructie welke voor zowel funderingen als waterkeringen kan worden gebruikt. Door het plaatsen van lussen in de nog vloeibare mix wordt de CSM-wand thermisch geactiveerd en kan dus warmte direct onder het gebouw gewonnen en opgeslagen worden.

Het eerste pilotproject dat CRUX met de MIT R&D subsidie gaat financieren, is al gestart: op dit moment wordt de CSM Energiewanden op meerdere projectlocaties in Nederland ontworpen. De CSM-Energiewand krijgt een grondkerende functie voor de kelder en dient daarbij tevens als fundering van de woning. Als bijkomende functie zal de wand tevens functioneren als gesloten bodem energiesysteem voor de onttrekking en opslag van warmte. Bron figuur: Bodembouw

BRL 11000

CRUX Engineering adviseert in het ontwerp van het ondergrondse deel van zowel open en gesloten bodemenergiesystemen (onderdeel 1 van de BRL 11000). De meerwaarde van CRUX is de combinatie met de beschikbare kennis van CRUX over funderingen, kades en geochemie (zoals bodeminjecties). CRUX kan de gevolgen van bijvoorbeeld een bouwkuip met waterglas op de bestaande WKO bepalen en vice versa. De ruime ervaring van CRUX met vergunningtrajecten is voor de grote open systemen een waardevolle toevoeging.

De inrichting van Bodemenergiesystemen wordt gereguleerd door middel van BRL 11000, die uit 4 onderdelen bestaat:

1. Ontwerp open/gesloten bodemenergiesystemen
2. Detail Engineering open/gesloten bodemenergiesystemen
3. Realisatie open/gesloten bodemenergiesystemen
4. Beheer en onderhoud open/gesloten bodemenergiesystemen

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Wonderwoods

Site by Alsjeblaft!