BodemSinds eind 2013 heeft CRUX haar advieswerkzaamheden uitgebreid met de discipline Bodem. Onze adviseurs kunnen u bijstaan op het gebied van milieukundige aspecten ten aanzien van werkzaamheden in en met de bodem.

Onze begeleiding en advisering strekt zich van de initiatieffase tot de uiteindelijke realisatie van een project. Door tijdig rekening te houden met milieuhygiënische bodemaspecten binnen een project, kunnen mogelijkheden en risico’s (organisatorisch, technisch en financieel), vroegtijdig inzichtelijk worden gemaakt. Door het inpassen van het juiste onderzoek en advies op het goede moment, zorgen wij ervoor dat onnodige werkzaamheden en stagnatie in de uitvoering worden voorkomen.

CRUX Bodem kan u van dienst zijn bij de volgende adviezen en onderzoeken:

Advies:

 • Interpretatie bestaande onderzoeksgegevens: voldoen de uitgevoerde onderzoeken aan de vigerende wet- en regelgeving én aan het beoogde doel van de opdrachtgever?
 • Zijn onderzoeksresultaten op de juiste wijze geïnterpreteerd en worden er geen onnodige vervolgstappen geadviseerd?
 • Adviseren over ontgraving en afzet/hergebruik vrijkomende grond.
 • Adviseren aangaande bodem gerelateerde besteksposten.
 • Opstellen saneringsplan/BUS-melding.
 • Advies en begeleiding tijdens uitvoering.
 • Adviseren ten aanzien van wijzigingen in de uitgangspunten of onvoorziene zaken tijdens uitvoering.

Onderzoek:

 • Bepalen milieuhygiënische kwaliteit asfalt, funderingsmateriaal en (water)bodem.
 • Vaststellen saneringsnoodzaak en opstellen saneringsevaluaties.
 • Bepalen hergebruiksmogelijkheden/toepasbaarheid grond en verhardingsmaterialen.
 • Bepalen veiligheidsklassen conform CROW400.

Toezicht:

 • Milieukundige begeleiding, processturing en verificatie conform BRL 6001.
 • Milieukundige directievoering.
← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Houthavens, Blok 0

Site by Alsjeblaft!