Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum

Het Rijksmuseum in Amsterdam ondergaat op het moment van schrijven een grote renovatie/restauratie om het te laten voldoen aan de huidige eisen voor internationale moderne musea. De verbouwing wordt uitgevoerd naar een ontwerp van de Spaanse architecten Cruz y Ortiz uit Sevilla. Het constructief ontwerp wordt verzorgd door ARCADIS met ondersteuning op het gebied van geotechniek (omgevingsbeïnvloeding) en grondwaterbeheer door respectievelijk CRUX Engineering en WARECO.

Het meest in het oog springende onderdeel van de verbouwing is de creatie van een groot ondergronds plein van ongeveer 3000 m2. Dit plein bevindt zich in de bestaande binnenplaatsen en zal dienst gaan doen als de centrale toegang naar het museum. Om dit plein en de onderliggende facilitaire ruimtes mogelijk te maken worden betonnen kelders met een diepte van ongeveer 6 meter geconstrueerd, vlak naast de bestaande houten paalfunderingen van het monumentale gebouw.

De uitvoeringsmethode van de bouwput bepaalt, in verband met trillingen en zettingen, in grote mate de beïnvloeding van het gebouw. Geavanceerde berekeningen en monitoringsstrategieën worden gebruikt om de effecten van de nieuw te bouwen constructies op het bestaande gebouw in het ontwerp te beoordelen en tijdens de uitvoering nauwlettend te bewaken.

In het artikel in “Geotechniek”wordt naast een algemene beschrijving van het architectonisch ontwerp specifiek ingegaan op de constructieve en geotechnische aspecten van de aanleg van de binnenplaatsen. Een proactieve strategie ter bewaking en beheersing van de geotechnische risico’s vormt de randvoorwaarde in het ontwerp en tijdens de uitvoering met als doelstelling schade aan het bestaande gebouw te voorkomen.

Voor meer info kunt u onderstaande links raadplegen:
Artikel in ‘Geotechniek nr.3 juli 2006’
Website van Het Nieuwe Rijksmuseum

SCHREUDERSPRIJS VOOR RENOVATIE RIJKSMUSEUM

CRUX Engineering heeft voor dit project een belangrijke bijdrage zowel
in het ontwerp als ook de uitvoeringsbegeleiding vervuld.
Wij hebben de geotechnische risicoanalysen uitgevoerd, om de invloed
van de aanleg van de nieuwe kelders op het bestaande gebouw van het Rijksmuseum te voorspellen. Vervolgens is door CRUX Engineering een monitoringsplan voor het hele werk opgesteld en werd de opdrachtgever (Rijksgebouwendienst) gedurende de uitvoering ondersteund door CRUX Engineering in de interpretatie van de monitoringsdata en de proactieve risicobeheersing.
meer info: COB

← Zurück zur Übersicht

Verwandte Projekte

Ocean Reef Island II – Punta Pacifica

Sluishuis

Pontsteiger

Atrium Zuidas (Süd-Achse)

Site by Alsjeblaft!