Met software tool LEoPart nauwkeurig simuleren

Nauwkeurig simuleren van complexe, geohydrologische transportprocessen (zoals verspreiding van bodemverontreinigingen, effect van WKOs op omgeving of effectiviteit van de Energie Damwand), met de open-source software tool LEoPart van Jakob Maljaars lukt dat.

Het wetenschappelijke artikel kun je downloaden en get started met LEoPart.

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van (wetenschappelijke) artikelen/publicaties in vakbladen of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen. Hoewel Jakob Maljaars niet meer bij CRUX werkzaam is, volgen wij dit soort ontwikkelingen op de voet.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!