Featured

PileCore
+

Lees meer
2021Projecten

Grondbevriezing Cuyperstrap Amsterdam CS
+

Lees meer
26-01-2023Nieuws

Studenten met een missie II
+

In de afgelopen jaren heeft CRUX Engineering altijd enthousiaste en gedreven stagiaires/afstudeerders mogen verwelkomen. Soms zetten we een van hen in het zonnetje. Maak kennis met Petros Zakynthinos (art in ENG)

Lees meer
Featured

Studenten met een missie III
+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking Eiland van Dordrecht
+

Lees meer
Featured


+

Lees meer
2013Projecten

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
+

Lees meer
2017Projecten

Nieuwe Twenteroute N18
+

Lees meer
2015Projecten

Strand East London
+

Lees meer
2024Projecten

Houthaven
+

Lees meer
2020Projecten

Dijkversterking Lekdijk Vianen
+

Lees meer
28-06-2023Nieuws

Publicatie Land + Water: Klimaatbestendig grondwaterontwerp
+

Alhoewel grondwater meestal niet te zien is met het blote oog, heeft het vaak veel invloed op de leefomgeving.

Lees meer
2017Projecten

Ocean Reef Island II - Punta Pacifica
+

Lees meer
2023Projecten

Ontwikkeling NDSM West
+

Lees meer
22-12-2022Nieuws

Studenten met een missie
+

In de afgelopen jaren heeft CRUX Engineering altijd enthousiaste en gedreven stagiaires/afstudeerders mogen verwelkomen. Soms zetten we een van hen in het zonnetje. Maak kennis met Diana Portillo (art in ENG)

Lees meer
2024Projecten

Monumentale Hemsterhuisbrug in ere hersteld
+

Lees meer
2018Projecten

Garenmarkt Leiden
+

Lees meer
Specials

Our PLAXIS Expert Assistance
+

CRUX offers assistance to engineering companies worldwide in the modelling of geotechnical problems using FEM calculations by means of PLAXIS. Because CRUX is highly experienced in a wide range of geotechnical design issues and also has been involved in the use and development of PLAXIS since the early days of this FEM program, we are the ideal partner to help you with specific modelling issues. This way you can reach the optimal model for your calculations, as well as help your employees significantly develop their PLAXIS modelling skills.

Lees meer
2014Projecten

Berging Costa Concordia
+

Lees meer
2018Projecten

Ertskade
+

Lees meer
2012Projecten

Spaarndammer tunnel
+

Lees meer
2024Projecten

Oostenburg
+

Lees meer
26-06-2023Nieuws

Holger Netzel Raad van Advies
+

Het was de oorspronkelijke bedoeling dat Holger Netzel, medeoprichter van CRUX, het afgelopen jaar een nieuwe rol op zich zou nemen als commissaris van CRUX.

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking KIJK
+

Lees meer
2014Projecten

Rode Loper
+

Lees meer
23-11-2023Nieuws

Publicatie GEOtechniek november '23
+

De vraag naar duurzame warmteproductie neemt wereldwijd toe. Klassieke geothermische bronnen zijn vaak duur vanwege de vereiste boordiepte en de beperkte beschikbare ruimte in stedelijke gebied. Ondiepe geothermische warmtewisselaars bestaande uit thermisch geactiveerde geotechnische constructies vormen daarom een interessant alternatief door het combineren van primaire civieltechnische functie met een warmtebron als secundaire functie.

Lees meer
2018Projecten

OFOR Fietsenstalling station Zwolle
+

Kraaijvanger Architects en PosadMaxwan
Lees meer
27-09-2023Nieuws

Symposium over energiegeotechniek (SEG23)
+

Als koploper op het gebied van energiegeotechniek, organiseert CRUX samen met TU Delft, TU Eindhoven, Deltares en Cohere het internationaal Symposium on Energy Geotechnics (SEG23) in Delft.

Lees meer
2018Projecten

Nieuwe Zeesluis (geohydrologie)
+

Lees meer
Specials

Energiedamwand
+

Nederland werkt steeds meer aan een energietransitie naar duurzame warmte en koude. Voor CRUX is het duidelijk dat de ondergrond een onmisbare bijdrage levert aan de inrichting van technieken voor een duurzame energie behoefte. CRUX levert hoogwaardig ontwerp & advies op het gebied van opwekken en opslaan van duurzame Geo-Energie.

Lees meer
2009Projecten

Conservatoriumhotel
+

Lees meer
2014Projecten

Parallelstructuur A12
+

Lees meer
2006Projecten

Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum
+

Lees meer
Featured

Nieuwe website MicroFEM
+

Lees meer
2019Projecten

Kademuur Kromme Waal
+

Lees meer
2016Projecten

Paalschade onderzoek
+

Lees meer
2019Projecten

Galaxy Tower
+

Lees meer
2019Projecten

Wonderwoods
+

Lees meer
2021Projecten

Mediavaert
+

Lees meer
2020Projecten

Vernieuwing Amstelveenlijn
+

Lees meer
30-01-2023Nieuws

Publicatie vakblad Civiele Techniek, januari '23
+

Door de energietransitie zijn bedrijven en particulieren op zoek naar een duurzame energie-
oplossing voor koelen en verwarmen en het liefst ook een kostenbesparing. Bodemenergie is
daarbij een energetisch efficiënte methode, maar vraagt om een relatief grote investering. Om de kosten te reduceren wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare bronnen.

Lees meer
2011Projecten

Thermisch ontwerp Grabenstrasse
+

Lees meer
2021Projecten

ABN AMRO Foppingadreef
+

Lees meer
2019Projecten

De Groene Boog
+

Lees meer
28-11-2023Nieuws

Wat is het gedrag van bodeminjecties in de bodem?
+

Dat is de centrale vraag in het onderzoeksproject SilPit. CRUX heeft samen met de Universiteit Utrecht en partners VSF, B&P Bodeminjectie en Franki Grondtechnieken een onderzoek opgezet naar bodeminjecties van waterglas.

Lees meer
18-03-2024Nieuws

Studenten met een missie III
+

In de afgelopen jaren heeft CRUX Engineering altijd enthousiaste en gedreven stagiaires/afstudeerders mogen verwelkomen. Soms zetten we een van hen in het zonnetje. Maak kennis met Tosca van Kooten (student Hogeschool van Amsterdam).

Lees meer
Specials

Aardbevingen
+

Met de erkenning van de aardbevingsproblematiek in het noorden van Groningen en de daaropvolgende technische opgave omtrent het bouwkundig versterken, heeft CRUX Engineering BV zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de experts op het gebied van geïnduceerde aardbevingen en de geotechnische risico's die hierbij meespelen.

Lees meer
2020Projecten

Crossroads
+

Lees meer
Specials

CRUX RisK SCAN
+

Elk bouwproject is van invloed op haar omgeving. Wanneer in een stedelijke setting wordt gebouwd, is aandacht voor- en onderzoek naar omgevingsbeïnvloeding van belang. Veroorzaakt de aanleg van een kelder schade aan het naastgelegen pand? Blijft de persleiding functioneren als daarnaast wordt opgehoogd? Zijn de trillingen door het heien van palen of trillen van damwanden niet te hoog voor een perceel of (productie-)proces? Hoeveel en hoelang mag de grondwaterstand worden verlaagd zonder verzakking van nabij gelegen panden?

Lees meer
Featured

Energiedamwand
+

Lees meer
01-11-2023Nieuws

Senne Koevoets wint Schreudersstudieprijs 2023
+

Bijzonder verheugd en trots zijn wij, op onze collega Senne Koevoets: zij heeft maandag 30 oktober tijdens het Centrum Ondergronds Bouwen (COB)-congres de Schreudersstudieprijs 2023, categorie Techniek in ontvangst mogen nemen!

Lees meer
27-11-2023Nieuws

Publicatie Stedenbouw, oktober 2023
+

Met een opgave van ruim 30.000 m2 geeft Crossroads antwoord op de steeds sneller groeiende vraag naar goede, duurzame en betaalbare woningen in Amsterdam. Het indrukwekkende woongebouw valt op door zijn markante torens van 88 en 44 meter.

Lees meer
Featured

Versterk ons team en versterk jezelf
+

Lees meer
2020Projecten

TOWER TEN - WTC Amsterdam
+

Lees meer
2018Projecten

Valley
+

Lees meer
2023Projecten

Kwakelhuis Alkmaar
+

Lees meer
10-07-2024Nieuws

Certificeringen en positieve auditresultaten
+

Bij CRUX Groep streven we voortdurend naar perfectie, waarbij kennis, veiligheid en duurzaamheid belangrijke waarden vormen. Ons doel is om de hoogste kwaliteit te leveren door ons te houden aan strenge beoordelingsrichtlijnen en normen. Deze toewijding is opnieuw bevestigd door onze recente hercertificeringen.

Lees meer
2017Projecten

Steltloper
+

Lees meer
02-10-2023Nieuws

Publicatie vakblad Civiele Techniek, september '23
+

Waar bij bouwwerkzaamheden in binnenstedelijk gebied voorheen de aandacht vooral uitging naar het voorkomen van schade, is de laatste jaren de aandacht voor het beperken van hinder steeds groter geworden. Zowel voor acceptatie in het voortraject als tijdens de uitvoering is inzicht in en toetsing van trillings- en geluidshinder een steeds belangrijker thema geworden voor grote infrastructurele en bouwkundige projecten.

Lees meer
2013Projecten

Schadeonderzoek Silo Suiker Unie
+

Lees meer
2013Projecten

Nieuw Hoog Catharijne
+

Lees meer
2016Projecten

Stationsgebied Leeuwarden
+

Lees meer
2017Projecten

Nieuwe Zeesluis
+

Lees meer
20-12-2023Nieuws

Publicatie Land + Water: Thermische potentie van de CSM Energiewand
+

De vraag naar duurzame warmteproductie en energie in het algemeen neemt wereldwijd toe. Is de CSM Energiewand een interessant alternatief?

Lees meer
2023Projecten

Geluidswal Park Vijfsluizen
+

Lees meer
2013Projecten

Dreefcomplex
+

Lees meer
2016Projecten

Vechtaquaduct SAAOne
+

Lees meer
2022Projecten

Metrostation Leuvehaven
+

Lees meer
29-09-2023Nieuws

Publicatie GEOtechniek september '23
+

In de 3e herziene druk van "CROW-CUR Rapport 236 Richtlijn Ankerpalen" zijn vele verbeteringen en toelichtingen aangebracht. De aanpassingen zijn grondmechanisch gezien zodanig fundamenteel, dat enkele berekeningen en afleidingen aanvullend zijn op de vigerende norm NEN 9997-1 en afwijken van de (inmiddels) norm NEN 7201.

Lees meer
Nieuws

Meld u aan voor de CEMS Webinarreeks start 27 februari
+

Eerder heeft u kunnen lezen over de reeks lunch-webinars die onze CEMS collega's vanaf woensdag 27 februari (bijna) wekelijks organiseren. U ontdekt wat de voordelen zijn van de door hen zelf ontwikkelde geotechnische software in de cloud en hoe het gebruik ervan leidt tot een aanzienlijke tijdsbesparing en betrouwbare resultaten.

Lees meer
2017Projecten

New Amsterdam Court House
+

Lees meer
2023Projecten

Aan de Braassem
+

Lees meer
07-03-2023Nieuws

Kansen voor West Energiedamwand NL
+

CRUX Engineering, Gooimeer en de TU Delft krijgen Kansen voor West subsidie namens de Europese Unie om Energiedamwanden nog verder te ontwikkelen.

Lees meer
2023Projecten

Turbinefundaties Windplanblauw
+

Lees meer
2018Projecten

Boompjes 60 - 68
+

Lees meer
2013Projecten

Stabilisatie Kaaimuur
+

Lees meer
2014Projecten

A1/A6
+

Lees meer
2018Projecten

Sluishuis
+

Lees meer
2019Projecten

Nooduitgangen metrostation Stadhuis Rotterdam
+

Lees meer
2022Projecten

IJboulevard
+

Lees meer
21-09-2021Nieuws

Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS)
+

Probabilistisch ontwerpen geeft een veiligheidsbeoordeling van een dijk die dichterbij de werkelijkheid ligt dan de standaard semi-probabilistische benadering, maar dit is tot nu toe nog relatief arbeidsintensief en beperkt tot het gebruik van een Limit Equilibrium Model, zoals DStability of SlopeW. Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS) brengt hier verandering in door snel op basis van een LEM of FEM berekening de faalkans te berekenen.

Lees meer
2024Projecten

Woontoren Justus
+

Lees meer
2019Projecten

Royal Van Lent Shipyard
+

Lees meer
2021Projecten

Nieuwe Universiteits- bibliotheek
+

Lees meer
Specials

Geochemie van waterglasinjecties
+

Waterglasinjectie is een effectieve bodemverbeteringstechniek voor het creëren van tijdelijke waterremmende lagen of als (permanente) versterking van grond voor het dragen van constructies. Vanuit de civiele techniek is in verleden met name aandacht besteed aan de sterkte-eigenschappen van waterglas en de praktische aspecten van bodeminjectie.

Lees meer
2024Projecten

Monitoringsportal Oranje Loper
+

Lees meer
2018Projecten

Albert Cuyp Parkeergarage
+

Lees meer
17-01-2024Nieuws

CEMS Foundation Suite Webinarreeks v.a. 27 februari
+

Verhoog uw expertise door deel te nemen aan de Foundation Suite Webinars, een wekelijkse serie van 6 lunchwebinars van onze collega's van CEMS! Meld u aan via de link.

Lees meer
2014Projecten

Groninger Forum
+

Lees meer
2014Projecten

Landtunnel A4
+

Lees meer
2015Projecten

De Rotterdamsebaan
+

Lees meer
2023Projecten

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
+

Lees meer
20-06-2024Nieuws

Innovatie en samenwerking: Een daadkrachtig half jaar
+

Met de zomer voor de deur is het een goed moment om trots terug te kijken op het afgelopen half jaar en enkele bouwprojecten te presenteren waaraan onze adviseurs en specialisten waardevolle bijdragen hebben geleverd.

Lees meer
Specials

3D Modellering
+

In het ontwerp van bouwprojecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van drie dimensionale (3D) modellering. De toename in de beschikbare rekencapaciteit en snelheid van computers en de verbeteringen in de beschikbare software (zoals Plaxis en GeoSlope) maken namelijk dat het verschil in kosten, rekentijd en mogelijkheden ten opzichte van gangbare 2D berekeningen steeds kleiner worden.

Lees meer
2017Projecten

NHow Amsterdam RAI hotel
+

Lees meer
2014Projecten

Vonk & Vlam
+

Lees meer
2014Projecten

Pontsteiger
+

Lees meer
Specials

State of the Art Dijken
+

Als één van de eerste adviesbureaus in Nederland past CRUX Engineering "state of the art" geotechnische kennis toe voor het onderzoek en ontwerp van dijken. Daarnaast biedt CRUX integrale ondersteuning voor het ontwerpproces, de uitvoering van de milieuonderzoeken en het inventariseren van de kans op schade en deze zo goed mogelijk te beperken.

Lees meer
2022Projecten

Jaagpad Alkmaar
+

Foto Ouwehand Bouw Groep B.V.
Lees meer
14-05-2024Nieuws

Inzicht in WKO
+

Lees meer
Specials

Paalmatras Constructies
+

Een paalmatrassysteem, granulaatmatras op palen (GMOP), granulaatmatras op slanke palen (GSP) dan wel Load Transfer Platform (LTP), bestaat uit een veld van (meestal slanke) palen, met daarop een aardebaan. Deze bestaat meestal uit een granulaatmatras dat wordt gewapend met een geokunststof. Daarbovenop kan de aardebaan verder worden opgehoogd met zand of een granulaat. Tenslotte wordt het paalmatras afgewerkt met een funderingslaag en een verharding of spoorbaan en in enkele gevallen zelfs een op staal gefundeerd landhoofd.

Lees meer
2018Projecten

Dijkversterking Texel
+

Lees meer
2021Projecten

De Koepel Haarlem
+

Lees meer
2022Projecten

Clubhouse Boompjes
+

Lees meer
2022Projecten

Herinrichting Parallel Boulevard
+

Lees meer
27-07-2023Nieuws

'Zonder focus en timing blijft zelfs de beste innovatie op de plank liggen'
+

Niet elke innovatie is direct een succes. Wat is daar voor nodig? Almer van der Stoel, de nieuwe juryvoorzitter van de Cobouw Innovatie Award, deelt z'n ervaringen.

Lees meer
2017Projecten

Rijloper spoorbrug
+

Lees meer
2021Projecten

Scheldeplein 1-5 bodeminjectie paalpunt
+

Lees meer
2023Projecten

TriAX De Nieuwe Meer
+

Lees meer
2017Projecten

Atrium Zuidas
+

Lees meer
2021Projecten

De Hooch
+

Lees meer
Site by Alsjeblaft!