2015Projecten

Strand East London
+

Lees meer
05-09-2019Nieuws

CRUX Great Place to Work Certified
+

Deze zomer heeft CRUX deelgenomen aan het certificeringstraject van Great Place to Work Nederland. Great Place to Work® is de internationale partner voor organisaties in het traject van onderzoek, ontwikkeling en erkenning van goed werkgeverschap.

Lees meer
03-09-2020Nieuws

Met software tool LEoPart nauwkeurig simuleren
+

Nauwkeurig simuleren van complexe, geohydrologische transportprocessen (zoals verspreiding van bodemverontreinigingen, effect van WKOs op omgeving of effectiviteit van de energiedamwand) ...

Lees meer
06-04-2020Nieuws

Geohydrologische aandachtspunten nav Covid19 maatregelen
+

Een aantal niet voor de hand liggende risico's waarop u als bedrijf kunt anticiperen, leest u in onze brief.

Lees meer
02-04-2019Nieuws

NPR7201 proefbelastingen voor Drukpaal.nl
+

In opdracht van DRUKPAAL.NL heeft CRUX Engineering BV recent proefbelastingen uitgevoerd en beoordeeld op een tweetal drukpalen op de locatie van IJsselmeerbeton aan de Betonstraat te Lelystad. Het betreffen prefab betonpalen 290mm met een lengte van 11,5m. De proeven zijn een eerste aanzet om de paalklassefactoren voor de punt en schacht aan te tonen voor deze relatief nieuwe installatiemethode van de klassieke prefab betonpaal.

Lees meer
01-10-2020Nieuws

Publicatie vakblad GWW, september ’20
+

De samenwerking met dochteronderneming BouwRisk BV, heeft geleid tot een interessant artikel in het vakblad Grond/Weg/Waterbouw.

Lees meer
2017Projecten

New Amsterdam Court House
+

Lees meer
02-07-2020Nieuws

Publicatie special vakblad Stedenbouw jul ’20
+

Johan Zwaan is betrokken geweest bij de publicatie 'Stabiliteit op een grillige ondergrond', in de special over De Groene Boog, in het vakblad Stedenbouw nr. 762 (jul 2020).

Lees meer
2018Projecten

Nieuwe Zeesluis (geohydrologie)
+

Lees meer
2020Projecten

Vernieuwing Amstelveenlijn
+

Lees meer
Specials

Paalmatras Constructies
+

Een paalmatrassysteem, granulaatmatras op palen (GMOP), granulaatmatras op slanke palen (GSP) dan wel Load Transfer Platform (LTP), bestaat uit een veld van (meestal slanke) palen, met daarop een aardebaan. Deze bestaat meestal uit een granulaatmatras dat wordt gewapend met een geokunststof. Daarbovenop kan de aardebaan verder worden opgehoogd met zand of een granulaat. Tenslotte wordt het paalmatras afgewerkt met een funderingslaag en een verharding of spoorbaan en in enkele gevallen zelfs een op staal gefundeerd landhoofd.

Lees meer
Specials

Automated Engineering
+

In de bouwmarkt is een groeiende belangstelling voor het automatiseren van ontwerpprocessen. CRUX is in 2018 een ontwikkeling gestart om ontwerpprocessen te automatiseren – Automated Engineering. Deze investering is van groot belang om in de nabije toekomst efficiënt te blijven werken én de technologische mogelijkheden optimaal te kunnen benutten.

Lees meer
05-10-2020Nieuws

CRUX Consortium genomineerd voor NENnovation Award 2020
+

Als onderdeel van het consortium zijn we heel trots op de nominatie voor de NENnovation Award 2020. Hiermee laten we zien dat kades en oevers duurzaam gemaakt kunnen worden met de inzet van de Energie Damwand.

Lees meer
2019Projecten

Galaxy Tower
+

Lees meer
2014Projecten

Landtunnel A4
+

Lees meer
20-11-2019Nieuws

Albert Cuyp Parkeergarage pakt Betonprijs 2019
+

Op donderdag 14 november vond de uitreiking plaats van de 21ste editie van de Betonprijs. CRUX Engineering is als ontwerper van de fundering en bouwkuip betrokken bij het winnende project Albert Cuyp Parkeergarage Amsterdam, in de categorie Civiele Bouwwerken.

Lees meer
2014Projecten

Rode Loper
+

Lees meer
2017Projecten

NHow Amsterdam RAI hotel
+

Lees meer
2018Projecten

Houthavens, Blok 0
+

Lees meer
2019Projecten

Wonderwoods
+

Lees meer
2017Projecten

Atrium Zuidas
+

Lees meer
2016Projecten

Stationsgebied Leeuwarden
+

Lees meer
Specials

GIS (Geografisch Informatie Systeem)
+

Onze projecten zijn gerelateerd aan de geografische ligging, zowel de grond als de omgeving is bij ieder project anders. Om deze inzichten mee te nemen in onze adviezen maken wij gebruik van GIS (Geografisch Informatie Systeem). Hierin koppelen we in een vroeg stadium informatie aan de projectlocatie en omgeving waardoor efficiënt inzicht verkregen kan worden in kansen en risico´s, want ja “een beeld spreekt meer dan duizend woorden”.

Lees meer
2018Projecten

Garenmarkt Leiden
+

Lees meer
2018Projecten

Boompjes 60 - 68
+

Lees meer
08-06-2020Nieuws

Publicatie GEOtechniek juni ’20
+

Jacco Haasnoot en Rob van Buuren zijn betrokken geweest bij de publicatie 'Schadepredictie bij 1250 objecten langs 10 kilometer dijkversterking', in het vakblad GEOtechniek nr. 2 (juni 2020).

Lees meer
2016Projecten

Vechtaquaduct SAAOne
+

Lees meer
2014Projecten

Pontsteiger
+

Lees meer
2014Projecten

Parallelstructuur A12
+

Lees meer
2020Projecten

Crossroads
+

Lees meer
Specials

Our PLAXIS Expert Assistance
+

CRUX offers assistance to engineering companies worldwide in the modelling of geotechnical problems using FEM calculations by means of PLAXIS. Because CRUX is highly experienced in a wide range of geotechnical design issues and also has been involved in the use and development of PLAXIS since the early days of this FEM program, we are the ideal partner to help you with specific modelling issues. This way you can reach the optimal model for your calculations, as well as help your employees significantly develop their PLAXIS modelling skills.

Lees meer
01-10-2019Nieuws

CRUX genomineerd voor Cobouw Award Beste Werkgever 2019
+

CRUX is doorgedrongen tot de laatste drie bedrijven die in aanmerking komen voor de Cobouw Award Beste Werkgever 2019.

Lees meer
2013Projecten

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
+

Lees meer
20-04-2020Nieuws

CRUX Publicaties Tisols 2020
+

Maar liefst twee papers geaccepteerd en gepubliceerd door TISOLS! Trots kijken we naar onze collega's Michel de Koning en Rob van Buuren. Lees hun papers en de publicatie in de special van vakblad GeoTechniek hier.

Lees meer
2013Projecten

Schadeonderzoek Silo Suiker Unie
+

Lees meer
Specials

Barrierewerking
+

Duurzaamheid van het stedelijke grondwater ondervindt een groeiende belangstelling vol met uitdagingen en kansen. Om het stedelijk grondwater toekomstbestendig te maken worden eisen gesteld aan nieuwbouwprojecten. Eisen worden gesteld door gemeentes om de effecten van nieuwbouw op het grondwatersysteem, en daarmee wateroverlast, te minimaliseren. Gedurende het ontwerp van nieuwbouwprojecten is het beheer van stedelijk grondwater een onderdeel dat veel aandacht verdient en integraal moet worden benaderd.

Lees meer
2020Projecten

Dijkversterking Lekdijk Vianen
+

Lees meer
2014Projecten

Berging Costa Concordia
+

Lees meer
2017Projecten

Ocean Reef Island II - Punta Pacifica
+

Lees meer
2013Projecten

Nieuw Hoog Catharijne
+

Lees meer
2009Projecten

Conservatoriumhotel
+

Lees meer
05-06-2019Nieuws

De nasleep van de cyclonen Idai en Kenneth in Mozambique
+

Tussen maart en april 2019 werd de kust van Mozambique getroffen door twee verwoestende cyclonen.

Lees meer
2014Projecten

A1/A6
+

Lees meer
18-04-2019Nieuws

CRUX automatiseert ontwerpprocessen
+

Sinds 2018 is bij CRUX een team van programmeurs actief die onze ontwerpprocessen automatiseert. Deze investering is voor ons van groot belang om in de nabije toekomst efficiënt te blijven werken én de technologische mogelijkheden optimaal te kunnen benutten.

Lees meer
Specials

CRUX RisK SCAN
+

Elk bouwproject is van invloed op haar omgeving. Wanneer in een stedelijke setting wordt gebouwd, is aandacht voor- en onderzoek naar omgevingsbeïnvloeding van belang. Veroorzaakt de aanleg van een kelder schade aan het naastgelegen pand? Blijft de persleiding functioneren als daarnaast wordt opgehoogd? Zijn de trillingen door het heien van palen of trillen van damwanden niet te hoog voor een perceel of (productie-)proces? Hoeveel en hoelang mag de grondwaterstand worden verlaagd zonder verzakking van nabij gelegen panden?

Lees meer
2018Projecten

Valley
+

Lees meer
19-03-2020Nieuws

Publicatie GEOtechniek maart '20
+

Guido Meinhardt is betrokken geweest bij de publicatie 'Bepaling van Projectspecifieke Paalklassefactoren met een snelle paaltest', in het vakblad GEOtechniek.

Lees meer
2013Projecten

Stabilisatie Kaaimuur
+

Lees meer
Specials

Aardbevingen
+

Met de erkenning van de aardbevingsproblematiek in het noorden van Groningen en de daaropvolgende technische opgave omtrent het bouwkundig versterken, heeft CRUX Engineering BV zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de experts op het gebied van geïnduceerde aardbevingen en de geotechnische risico’s die hierbij meespelen.

Lees meer
2019Projecten

Royal Van Lent Shipyard
+

Lees meer
09-03-2020Nieuws

Amsterdams grondwatersysteem per wijk bestudeerd
+

Wat is de invloed van de barrièrewerking van kelders, Rainproof Amsterdam en klimaatverandering op het grondwatersysteem bestudeerd op wijkniveau in Amsterdam?

Lees meer
27-08-2020Nieuws

CRUX tekent lidmaatschap met COB
+

Op woensdag 26 augustus tekende Almer van der Stoel en Karin de Haas van het Kenniscentrum Ondergronds Bouwen (COB) een overeenkomst waarin een verbintenis wordt aangegaan met CRUX als lid van het COB tot eind 2024.

Lees meer
07-10-2020Nieuws

‘Ik vertrouw op de behoefte aan verandering.’
+

Onze collega Thomas Sweijen is als 'Bouwtalent' geïnterviewd door de Cobouw!

Lees meer
2012Projecten

Spaarndammer tunnel
+

Lees meer
2016Projecten

Gerechtsgebouw
+

Lees meer
21-10-2020Nieuws

CRUX trotse winnaar NENnovation Award
+

CRUX wint NENnovation Award voor de Energiedamwand in de categorie Klanten en Commissieleden.

Lees meer
Specials

3D Modellering
+

In het ontwerp van bouwprojecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van drie dimensionale (3D) modellering. De toename in de beschikbare rekencapaciteit en snelheid van computers en de verbeteringen in de beschikbare software (zoals Plaxis en GeoSlope) maken namelijk dat het verschil in kosten, rekentijd en mogelijkheden ten opzichte van gangbare 2D berekeningen steeds kleiner worden.

Lees meer
06-11-2019Nieuws

‘Het draait om vertrouwen, trots en werkplezier’
+

Cobouw reikt op 21 november de Cobouw Awards uit. In de categorie Beste Werkgever is CRUX genomineerd. Een interview met Almer van der Stoel.

Lees meer
16-09-2020Nieuws

CRUX steunt Team Hersenwandelingetje bij Socialrun
+

CRUX steunt jaarlijks een aantal initiatieven waarmee we ons verbonden voelen. Soms vanuit ons werkveld maar meestal omdat we het gewoon belangrijk vinden aan deze initiatieven bij te dragen. Voor de derde jaar op rij steunt CRUX de jaarlijkse Socialrun die dit jaar plaatsvindt van vrijdag 18 t/m zondag 20 september.

Lees meer
2018Projecten

Albert Cuyp Parkeergarage
+

Lees meer
2019Projecten

Nieuwe Universiteits- bibliotheek
+

Lees meer
2016Projecten

Paalschade onderzoek
+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking KIJK
+

Lees meer
2018Projecten

Dijkversterking Texel
+

Lees meer
2019Projecten

Nieuw Sporthuis Abcoude
+

Lees meer
17-06-2020Nieuws

CRUX top 10 Best Workplaces
+

Op basis van de Great Place to Work erkenning die we eerder dit jaar behaalde, is CRUX op de 10de plek beland van de Best Workplaces in de categorie Small (20 – 50 medewerkers)!

Lees meer
2017Projecten

Steltloper
+

Lees meer
16-10-2019Nieuws

Energy Geotechnics Symposium, het begin van een reeks?
+

Organisatie en deelnemers kijken met veel voldoening terug op het Energy Geotechnics symposium dat op 3 oktober in Delft gehouden is.

Lees meer
2015Projecten

De Rotterdamsebaan
+

Lees meer
20-07-2020Nieuws

Pilotproject Energiedamwand in De Zweth
+

Energie onttrekken uit de honderden kilometers kademuren die Nederland rijk is? Alleen al in Amsterdam moet zo’n 200km aan kademuur worden gerenoveerd. Is het mogelijk om damwanden in de kademuren te plaatsen die warmte en koude kunnen onttrekken uit het water, en deze energie te leveren aan omliggende gebouwen?

Lees meer
2011Projecten

Thermisch ontwerp Grabenstrasse
+

Lees meer
08-09-2020Nieuws

Palen drukken met Pile Pusher Pro
+

CRUX verzorgt vanuit geotechniek en omgevingsbeïnvloeding de begeleiding en advisering van de nieuwe inbrengmethode DRUKPAAL.

Lees meer
03-09-2020Nieuws

Publicatie vakblad Civiele Techniek, augustus ’20
+

Roel Brugman, Thomas Sweijen en Robin Wimmers zijn betrokken geweest bij de publicatie ‘Geohydrologisch model, Droge zomers in Amsterdam; wat zijn de gevolgen voor grondwaterstanden?', in het vakblad Civiele Techniek nr. 5/6 (aug 2020).

Lees meer
2014Projecten

Vonk & Vlam
+

Lees meer
2017Projecten

Rijloper spoorbrug
+

Lees meer
2019Projecten

Nooduitgangen metrostation Stadhuis Rotterdam
+

Lees meer
10-09-2020Nieuws

Opwarming van het freatisch grondwater in Amsterdam, een modeleerstudie
+

In stedelijke gebieden is de temperatuur van het ondiepe grondwater hoger dan in de omliggende gebieden. Het relatief warme grondwater biedt kansen, maar geeft ook risico’s. Kansen liggen in het toepassen van de ondiepe bodem als energiebron. Het is dus zaak om het effect van verstedelijking en klimaatverandering op ondiepe grondwatertemperaturen in kaart te brengen.

Lees meer
12-02-2020Nieuws

Almer van der Stoel in vakblad Cement
+

De bouw schreeuwt om innovatie, dat weet Almer van der Stoel, onze directeur en Managing Partner als geen ander. Innovatie is dan ook een van zijn drijfveren. Één van de, want Van der Stoel is van heel veel markten thuis.

Lees meer
2014Projecten

Groninger Forum
+

Lees meer
30-06-2020Nieuws

CRUX heeft nieuw zusje: CEMS B.V.
+

De laatste maanden is er bij CRUX Engineering een kleine babyboom gaande en nu is ook op zakelijk vlak een nieuwe zuster onderneming ‘geboren‘. CRUX investeert sinds vorig jaar flink in de ontwikkeling van het automatiseren van haar advies en engineeringswerkzaamheden.

Lees meer
2019Projecten

Kademuur Kromme Waal
+

Lees meer
2019Projecten

De Groene Boog
+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking Eiland van Dordrecht
+

Lees meer
19-05-2020Nieuws

Publicatie vakblad GWW mei ’20
+

David Hartmann is betrokken geweest bij de publicatie 'Nieuwe universiteitsbibliotheek in oudste stuk Amsterdam', in het vakblad GWW nr. 2 (mei 2020).

Lees meer
05-09-2019Nieuws

CRUX presenteert op het ECSMGE congres in IJsland
+

CRUX goed vertegenwoordigd op het XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering in Reykjavik, IJsland.

Lees meer
2018Projecten

Sluishuis
+

Lees meer
2018Projecten

Ertskade
+

Lees meer
2020Projecten

TOWER TEN - WTC Amsterdam
+

Lees meer
2006Projecten

Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum
+

Lees meer
Specials

State of the Art Dijken
+

Als één van de eerste adviesbureaus in Nederland past CRUX Engineering “state of the art” geotechnische kennis toe voor het onderzoek en ontwerp van dijken. Daarnaast biedt CRUX integrale ondersteuning voor het ontwerpproces, de uitvoering van de milieuonderzoeken en het inventariseren van de kans op schade en deze zo goed mogelijk te beperken.

Lees meer
Specials

Duurzame Geo-Energie
+

Nederland werkt steeds meer aan een energietransitie naar duurzame warmte en koude. Voor CRUX is het duidelijk dat de ondergrond een onmisbare bijdrage levert aan de inrichting van technieken voor een duurzame energie behoefte. CRUX levert hoogwaardig ontwerp & advies op het gebied van opwekken en opslaan van duurzame Geo-Energie.

Lees meer
2017Projecten

Nieuwe Zeesluis
+

Lees meer
Site by Alsjeblaft!